Experimentell metodik för fysik I

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1FA608

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 17 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Kursen förbereder för fortsatta laborativa studier i fysikämnen och innehåller grunderna i mätteknik samt databehandling och dataanalys.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin