Masterprogram i forensisk vetenskap

120 hp

De flesta brottsplatser har spår som lämnats av en förövare. Spår som med genetisk, kemisk eller toxikologisk analys kan ge avgörande bevis i en utredning och bidra till en fällande dom vid en rättegång. Metoderna för kriminaltekniska analyser har förbättrats och blivit allt mer avancerade, vilket gör forensisk vetenskap till ett snabbt växande kunskapsområde. Masterprogrammet i forensisk vetenskap gör det möjligt för dig att möta det ökande behovet av akademisk kunskap, kompetens och forskning inom området.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Som student på masterprogrammet får du både djup och bred kunskap inom forensisk vetenskap, och många av programmets laborativa moment har anknytning till kriminaltekniska frågeställningar och aktuell forskning. Metoderna du kommer i kontakt med är dock generella och används inom många andra ämnesområden utanför forensisk vetenskap, till exempel inom medicin, miljö, läkemedel, livsmedel och bioteknik. Du kommer även öva upp ett kritiskt tänkande och få erfarenhet av att granska information och resultat, kunskaper som är viktiga inom alla vetenskapsområden.

Under utbildningen kan du förvänta dig att:

 • självständigt utföra forensiska analyser, använda statistiska metoder och analysera dina resultat
 • få tillgång till utmärkta labbfaciliteter
 • få forensisk kompetens och forskningserfarenhet.

Masterprogrammet i forensisk vetenskap är en bred utbildning med stark forskningsanknytning och fick vid en tidigare utvärdering toppbetyget mycket hög kvalitet av Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Studentprofil

Du söker en bred internationell utbildning som kan leda dig vidare åt många håll, exempelvis mot forensisk verksamhet, molekylärbiologi, toxikologi eller analytisk kemi. Du har ett naturligt analytiskt tankesätt och kan uttrycka dina tankar och åsikter både muntligt och skriftligt. Att tala engelska är inget problem för dig, och du ser fram emot att ömsesidigt dela erfarenheter med dina internationella studiekamrater.

Att doktorera efter examen är något du har funderat på och du ser fram emot att komma i kontakt med aktuell forskning. Du uppskattar också att du efter programmet får breda möjligheter på arbetsmarknaden.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med forensisk vetenskap som huvudområde.

Under första året läser du fem kurser som ger dig breda kunskaper om forensiskt arbete; från att ett brott har begåtts till att en dom faller i rätten. Den första terminen lär du dig om medicinsk genetik, brottsplatsundersökningar, forensiska analyser, rättsgenetik och rättsmedicin. Under termin två lär du dig om rättssystemet och bevisvärdering i brottmål och du fördjupar dig därefter i kemiska analysmetoder av bevismaterial. Kurserna organiseras av forskare med expertis inom sina respektive områden, med många inbjudna föreläsare från polisen, Nationellt Forensiskt Centrum och Rättsmedicinalverket.

Under hela första terminen kommer du parallellt med kurserna att delta i en föreläsningsserie i professionell utveckling, som bland annat innehåller presentationsteknik, forskningsetik, kulturell kompetens.

År två börjar med ytterligare fördjupning inom analytisk kemi, och därefter följer en valbar period. Under den här perioden kan du välja att antingen läsa en valfri kurs eller förlänga ditt examensarbete från 30 hp till 45 hp. Examensarbetet kan du utföra vid exempelvis ett kriminaltekniskt laboratorium, företag, universitet eller en statlig myndighet. Det kan även göras utomlands och inom många olika ämnesområden (ämnet är inte begränsat till forensisk vetenskap).

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Medicinsk genetik, 7,5 hp
 • Forensisk vetenskap och kriminalteknik, 7,5 hp
 • Forensisk genetik och medicin, 15 hp

Termin 2

 • Rätt, psykologi och forensisk expertis, 15 hp
 • Kriminalteknisk kemi, 15 hp

Termin 3

 • Analytiska metoder för forensisk vetenskap, 15 hp
 • Valbar period, 15 hp

eller

 • Analytiska metoder för forensisk vetenskap, 15 hp
 • Examensarbete, 45 hp (forts. termin 4)

Termin 4

 • Examensarbete, 30 hp

Studera utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du stora möjligheter att studera utomlands. Många studenter som läser forensisk vetenskap väljer att göra examensarbetet den sista terminen vid ett laboratorium utomlands. Du har möjlighet att välja land fritt, såväl inom Europa som utanför.

Utbildningen sker i en liten internationell grupp (cirka 20 studenter) och omfattar föreläsningar, projektarbeten, laborationer, gruppundervisning och demonstrationer. Föreläsningar varvas med laborationer i grupp och egna arbeten där du självständigt får sammanställa fakta och att kritisk granska vetenskapliga texter och egna resultat. Examinationerna består av tentamen, seminarier och inlämningsuppgifter.

Närvaro är obligatorisk vid föreläsningar som innehåller demonstrationer, vid gruppundervisning, seminarier, laborationer och obduktionsdemonstration.

All undervisning ges på engelska och studierna bedrivs på heltid i Uppsala.

Programmet förbereder dig för forensiskt arbete inom polismyndigheten eller vid kriminaltekniska laboratorier. Som exempel kan du arbeta med DNA-analyser, fingeravtryck, skospår, verktygsspår eller toxikologiska analyser.

Med bred och djup kunskap inom biologi och kemi kan du även arbeta inom många andra områden såsom akademi, livsmedelsindustri, miljö eller läkemedels- och bioteknikindustri. Våra alumner arbetar till exempel som laboratorieingenjörer, kemister, kvalitetsansvariga och konsulter inom livsvetenskaperna. Många studenter väljer även att gå vidare med forskarutbildning efter examen.

Omkring en tredjedel av våra alumner arbetar vid svenska eller utländska myndigheter inom forensisk verksamhet som bland annat forensiker. En fjärdedel jobbar inom akademisk forskning och en femtedel inom privat sektor. En majoritet får sitt första jobb innan eller inom sex månader efter examen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin