Masterprogram i forensisk vetenskap

120 hp

Studieplan, MFV2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MFV2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 29 januari 2019
Diarienummer
MEDFARM 2018/486

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valbar period 15 hp

3MG024 Litteraturprojekt i forensisk biologi 15 hp

alternativt

​3MG105 Examensarbete 45 hp

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin