Kriminalteknisk kemi

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1KB155

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger kunskap om samt praktisk erfarenhet av olika metoder som används för att analysera prov som tas inom kriminaltekniken. Kursen omfattar föreläsningar och ett antal laborationer där metoderna används på relevanta prover. I kursen ingår även ett större litteraturprojekt som redovisas muntligt och skriftligt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin