Masterprogram i forensisk vetenskap

120 hp

Studieplan, MFV2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MFV2M
Fastställd av
Programkommittén för biomedicinprogrammet, 28 november 2012

Termin 1

Termin 2

Forskningspraktik 15 hp

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin