Masterprogram i forensisk vetenskap

120 hp

Studieplan, MFV2M

Kod
MFV2M
Fastställd av
Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid medicinska fakulteten, 1 juni 2021
Diarienummer
MEDFARM 2021/566

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Valbar period 15 hp

3MG024 Litteraturprojekt i forensisk biologi 15 hp

alternativt

​3MG105 Examensarbete 45 hp

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin