Masterprogram i forensisk vetenskap

120 hp

Studieplan, MFV2M

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
MFV2M
Fastställd av
Programkommittén för masterprogrammen vid medicinska fakulteten/ordförandebeslut, 13 augusti 2009

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin