Masterprogram i forensisk vetenskap

120 hp

Studieplan, MFV2M

Kod
MFV2M
Fastställd av
Medicinska och farmaceutiska fakultetsnämnden, 10 juli 2013

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin