Historia, kultur och filosofi

Vår multikulturella värld gör det allt nödvändigare att förstå olika kulturer och hur de samspelar i vårt samhälle. Det är också viktigt att ha insikt i och förståelse för människors religion och livsåskådning. Genom att läsa historia, kultur och filosofi vid Uppsala universitet får du verktyg för att analysera och lösa komplexa samhällsproblem.

Program

Byggnadsantikvarieprogrammet Ekonomie kandidatprogram Föremålsantikvarieprogrammet Historikerprogrammet Humanioraprogrammet Kandidatprogram i arkeologi och antik historia Kandidatprogram i arkeologi och osteologi Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys Kandidatprogram i kulturentreprenörskap Kandidatprogram i musikvetenskap Kandidatprogram i samhällsplanering – miljö, resurser och globalisering Litteraturvetarprogrammet Masterprogram i ABM – Arkivvetenskap Masterprogram i ABM – Biblioteks- och informationsvetenskap Masterprogram i ABM – Musei- och kulturarvsvetenskap Masterprogram i antikens kultur och samhällsliv Masterprogram i arkeologi Masterprogram i digital humaniora Masterprogram i digital konstvetenskap Masterprogram i egyptologi Masterprogram i estetik Masterprogram i etnologi och folkloristik Masterprogram i filosofi Masterprogram i genusvetenskap Masterprogram i global miljöhistoria Masterprogram i globala marknader och lokal kreativitet Masterprogram i idéhistoria Masterprogram i konstvetenskap Masterprogram i kulturantropologi Masterprogram i kulturarv och hållbarhet Masterprogram i litteraturvetenskap Masterprogram i modern historia Masterprogram i musikvetenskap Masterprogram i samhällsvetenskap – Ekonomisk historia Masterprogram i samhällsvetenskap – Samhällsplanering och kulturgeografi Masterprogram i skandinavistik Masterprogram i studier kring Förintelsen och folkmord Masterprogram i textilvetenskap Masterprogram i tidigmodern tid Samhällsplaneringsprogram Samhällsvetarprogram Språkvetarprogrammet Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Filosofi Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Historia

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin