Kandidatprogram i musikvetenskap

180 hp

Kandidatprogrammet i musikvetenskap ger dig en ordentlig grund i musikteori så att du förstår hur musik är uppbyggd, oavsett om det är konstmusik, populärmusik eller annan slags musik. Du studerar också musik från olika tider och kulturer, och lär dig förstå musikens plats i vår samtidskultur. Programmet förbereder dig för arbetsmarknaden samtidigt som det lägger grunderna för dig som vill bli musikforskare.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

På kandidatprogrammet i musikvetenskap studerar du både samtida och historisk musik och musikkulturer. Du får träna på att hantera musik i både notskrift och klingande form samt lär dig analysera musikaliska uttryck och strukturer. Det ger dig en ordentlig grund i musikteori, så att du förstår hur musik är uppbyggd, oavsett om det är konstmusik, populärmusik eller annan slags musik.

Du kommer att träna på notläsning, partiturläsning, harmonilära, gehör och mycket annat som gör dig attraktiv på en internationell arbetsmarknad. Denna tekniska specialkunskap om musikens former och uttryck är något som yrkesverksamma inom musikområdet framhåller som betydelsefullt för anställningsbarhet.

Utbildningen ger dig

 • teknisk specialkunskap som ökar din anställningsbarhet
 • nära kontakt med musikbranschen
 • färdigheter i att hantera musik i både notskrift och klingande form.

Under utbildningen får du också många möjligheter att stifta bekantskap med musikbranschen. Tidigare studenter har bland annat gjort studiebesök och praktik på Musikverket och på konserthus i Stockholm och Uppsala och träffat musikjournalister, konsertproducenter, tonsättare och personer som arbetar på skivbolag, Sveriges Television och STIM.

Allt detta ger dig verktyg att formulera dig kring musik och kunskap om hur musiklivet i Sverige fungerar och är organiserat.

Examen

Programmet leder till en filosofie kandidatexamen (Bachelor of Arts) med musikvetenskap som huvudområde.

Kandidatprogrammet i musikvetenskap omfattar tre års heltidsstudier om totalt 180 högskolepoäng (hp). Fyra terminer läser du kurser inom huvudområdet musikvetenskap och två terminer inom valfria ämnen. Under hela utbildningen har du fortlöpande möjlighet att delta i seminarier, exkursioner och arbetsmarknadsdagar.

Det första året läser du grundläggande musikkunskap. Det innefattar:

 • en översiktskurs i västerländsk konstmusik
 • två fördjupningskurser i musikvetenskap
 • två kurser i musikteori
 • en kurs som behandlar världsmusik
 • en kurs som behandlar musiken i det populära
 • en uppsatskurs.

Tredje terminen är en fördjupningskurs i musikteori där du får träna dina musikaliska hantverkskunskaper utförligt. Du läser också en kurs om musikkritik och en kurs som behandlar musiklivets organisation och strukturer.

Under termin fyra och fem läser du valbara kurser om 60 hp, varav minst 30 hp måste vara inom ett biämne. Du kan under dessa terminer också välja att läsa utomlands eller göra praktik.

Sista terminen gör du ditt examensarbete och läser kurser i musikvetenskapens metoder och musikanalys.

Kurser inom programmet

Termin 1

 • Musikvetenskap A, 30 hp

Termin 2

 • Musikvetenskap B, 30 hp

Termin 3

 • Fördjupningskurs i musikteori, 15 hp
 • Musikkritik och estetisk värdering, 7,5 hp
 • Musiklivets organisation och strukturer, 7,5 hp

Termin 4 och 5

 • Valfria kurser och/eller utlandsstudier, 60 hp, varav minst 30 hp inom biämne. Det finns även möjlighet till verksamhetsförlagd utbildning.

Termin 6

 • Examensarbete, 15 hp
 • Musikvetenskapens metoder, 7,5 hp
 • Musikanalys, 7,5 hp

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, exkursioner, studiebesök, projektarbete, verksamhetsförlagd utbildning och självstudier. På examensarbetet får du individuell handledning.

Undervisningsspråket är normalt svenska, men undervisning på engelska kan förekomma. Kurslitteraturen är både på svenska och engelska.

Utbildningen ges på dagtid i Uppsala.

Utbildningen förbereder dig för en bred arbetsmarknad inom många skiftande områden där musik ingår. Tidigare studenter arbetar till exempel som musikkritiker, musikproducent eller som administratör inom olika delar av musiksektorn. Bland arbetsgivarna finns konserthus, konsertarrangörer, radio/TV, kulturskolor och musikinstitutioner som Musikverket.

Programmet ger dig också möjlighet att läsa vidare på avancerad nivå och skapa en grund för en fortsatt akademisk karriär inom musikområdet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin