Förintelse- och folkmordsstudier

Förintelse- och folkmordsstudier är ett ungt och växande internationellt forskningsområde, tvärvetenskapligt till karaktären. Vi studerar de grövsta fallen av massmord ur historiska, kulturantropologiska, statsvetenskapliga, sociologiska, rättsvetenskapliga och psykologiska perspektiv. Våra teorier baseras på gedigna kunskaper om enskilda fall, samt förståelse av våldets historiska, kulturella och politiska sammanhang. Här har Förintelsens historia och historiografi en central roll. Särskild vikt läggs vid våldets mekanismer på grupp- och individnivå, teorier om nations- och statsbildning, nationalism och modernisering.

Studier av försoningsprocesser och våldets juridiska aspekter, minnet av Förintelsen och andra folkmord, samt hur man kan undervisa och sprida kunskaper i dessa ämnen ingår också i forskningsfältet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin