Transitionell rättvisa

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5HG015

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Erfarenheterna från Nazityskland, Rwanda och före detta Jugoslavien ställde världen inför frågan om det över huvud taget skulle gå att uppnå rättvisa, försoning och fortsatt samlevnad i dessa områden med tanke på det lidande som uppstått. Hur ska man hantera frågan om rättvisa och upprättelse efter folkmord och annat massivt våld, som ofta involverar tiotusentals tidigare landsmän och grannar som förövare, offer och åskådare?

Med utgångspunkt i några av de viktigaste fallen av transitionell rättvisa efter andra världskriget kommer du att få empiriska och teoretiska kunskaper om olika strategier för att åstadkomma övergångsrättvisa och försoning efter massvåld. Förutom att studera olika definitioner och former av transitionell rättvisa, försoning och samlevnad, kommer du dessutom att studera centrala teoretiska koncept, samt uppnå viktiga färdigheter i komparativ metod.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin