Våldets sociala och psykologiska dynamik

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5HG019

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig fördjupad kunskap om de psykologiska och socialpsykologiska faktorer som påverkar individuellt handlande i samband med utbrott av folkmord och annat massvåld. Olika teoretiska perspektiv kommer att diskuteras, med en tonvikt på deras förklaringsvärde när det gäller de faktorer som påverkar förövare, offer och åskådare. Dessutom kommer de sociala, psykologiska och kulturella dimensionerna att beaktas, med särskild tonvikt på den potentiellt destruktiva relationen mellan individ, grupp och ledare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin