Jämförande folkmordstudier

15 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5HG021

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Förintelsen, folkmorden i Armenien och Rwanda, terrorn i Sovjetunionen och den "etniska rensningen" i före detta Jugoslavien har fått representera det lidande som genom historien har drabbat miljontals oskyldiga civila. Det faktum att de värsta utbrotten av folkmord och andra former av massdödande har inträffat utanför en kontext av militär konflikt mellan offer och förövare innebär att gängse konfliktteoretiska resonemang inte kan förklara denna typ av extremt beteende. För att uppnå ökad förståelse om folkmordens och det extrema våldet karaktär måste förklaringsmodeller därför tillämpas, som sätter specifika händelser i relation till deras historiska, kulturella, sociala, politiska, ideologiska och andra kontexter.

Du kommer efter genomgången kurs att ha fördjupad kunskap om några av de viktigaste fallen av folkmord och massmord som ägt rum genom historien, med särskild fokus på 1800-talets kolonisationsprocesser, framväxten av nationalistiska, fascistiska och kommunistiska ideologier under det tidiga 1900-talet, samt de två världskrigen.

Andra teman som berörs är avkolonialiseringens effekter på våldets karaktär i samband med postkoloniala stats- och nationsbildningsprocesser, samt hur demokratiseringsprocesserna som följde på kommunismens fall under vissa omständigheter kunde resultera i konflikter med inslag av massvåld och fördrivning. Du kommer under kursen även att diskutera centrala begrepp och teoretiska resonemang, samt uppnå viktiga färdigheter i komparativ metod. På så vis kommer du att förvärva viktiga kunskaper i frågor av central betydelse för att förstå våldets karaktär och effekter.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin