Att undervisa om Förintelsen och andra folkmord

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5HG014

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Flexibel, 50 %, Distans, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig verktyg för att möta de unika utmaningarna i undervisningen kring folkmord och andra fall av massivt våld. Du kommer att skaffa dig de kritiska färdigheterna som behövs för att bedöma huruvida historien och minnet av Förintelsen och andra folkmord missbrukas för politiska och andra (potentiellt) nationalistiska syften. Du kommer också få några pedagogiska verktyg såsom film, konst, litteratur och poesi. Olika nationella pedagogiska strategier kommer också att diskuteras.

Distanskursens upplägg: På distanskursen sker kontakt med lärare och studiekamrater via digitala seminarier och e-post. Du behöver ha tillgång till internetansluten dator och e-post. Examination sker genom deltagande i digitala seminarier och skriftliga PM-uppgifter.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin