Folkmord och massvåld II

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5HG006

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Folkmordet i Rwanda och den "etniska rensningen" i före detta Jugoslavien vid slutet av nittonhundratalet kom som en chock för många intellektuella i västvärlden, men så småningom började man förstå att dessa och andra liknande händelser hade sina rötter i en misslyckad övergång från koloniala och auktoritära styrelseskick till demokrati, i en kontext av ofullständiga stats- och nationsbildningsprocesser. Det stod också klart att massmorden skilde sig åt väsentligt när det gäller förövarnas mål, våldets karaktär, graden av systematik och dödstal, vilket ledde till ökat intresse för de politiska, ekonomiska, sociala och kulturella kontexter i vilka våldet uppstod.

Kursen ger dig fördjupad kunskap om flera fall av folkmord och massmord under 1900-talet senare del och början av 2000-talet. Undervisningen fokuserar på avkolonialiseringens effekter, samt på betydelsen av den tilltagande globaliseringen och demokratiseringsprocesserna som följde på kommunismens fall. På så vis kommer din kunskap att fördjupas beträffande flera forskningstemata av central betydelse för att förstå det genocidala våldets karaktär och effekter på samhället. Till dessa hör effekten av olika kulturella, historiska, politiska, ideologiska, genusanknutna och andra identitetsmässiga aspekter, samt sådana som rör demokratiseringsprocesser, mänskliga rättigheter, övergångsrättvisa och internationell intervention.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin