Folkmord och massvåld II

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5HG006

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5HG006
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Förintelse- och folkmordsstudier AXX
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Historisk-filosofiska fakultetsnämnden, 19 april 2011
Ansvarig institution
Historiska institutionen

Behörighetskrav

Behörig till kursen är den som antagits till någon av humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdets magister- eller mastersprogram respektive har kandidatexamen. Kunskaper i engelska motsv. En B.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin