Folkmord och massvåld I

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 5HG005

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Förintelsen, det armeniska folkmordet och terrorn i Sovjetunionen har sedan flera decennier fått representera det lidande som genom historien har drabbat miljontals oskyldiga civila och som ibland har syftat till att helt eller delvis eliminera olika grupper. Det faktum att de värsta utbrotten av folkmord och annat massvåld har inträffat utanför en kontext av militär konflikt mellan offergrupper och förövare innebär att gängse konfliktteoretiska resonemang inte kan förklara denna typ av extremt beteende.

För att uppnå ökad förståelse om folkmordens och det extrema våldets karaktär måste förklaringsmodeller tillämpas, som sätter specifika händelser i relation till deras historiska, kulturella, sociala, politiska, ideologiska och andra kontexter. Kursen ger dig fördjupad kunskap om några av de viktigaste fallen av folkmord och massmord som ägt rum fram till mitten av 1900-talet, med särskild fokus på 1800-talets kolonisationsprocesser, framväxten av nationalistiska, fascistiska och kommunistiska ideologier under det tidiga 1900-talet, samt de två världskrigen. Du kommer även att få kunskap om centrala teoretiska koncept, samt uppnå viktiga färdigheter i komparativ metod.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin