Masterprogram i etnologi och folkloristik

120 hp

Etnologer och folklorister studerar samhällens kulturella och expressiva liv med hjälp av arkivdata och etnografiska data. På masterprogrammet i etnologi och folkloristik lär du dig att identifiera och tolka kulturella mönster och relationer som har betydelse för samhällets utveckling. Du tar med dig dina kunskaper till yrken som utredare, museipedagog eller kulturentreprenör.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Inriktningen på etnologi och folkloristik ger dig en möjlighet att studera etnologi och folkloristik i en internationell lärmiljö där ungefär hälften av studenterna kommer från utlandet. Mångfalden av studentbakgrunder bidrar till en rik pedagogisk erfarenhet och ger dig ett nordiskt och europeiskt professionellt nätverk som kommer att vara mycket användbart i din framtida karriär inom området. Undervisningen är förankrad i etnografisk forskning och arkivforskning och inspirerad av lärarnas egna forskningserfarenheter och insikter.

Det tvååriga programmet breddar och fördjupar dina etnologiska kompetenser ytterligare. Förutom att anmäla dig till kurser i tillämpad antropologi vid institutionen har du ytterligare möjligheter att välja kurser inom andra relevanta discipliner vid universitetet. Du kan även välja att studera en termin vid ett annat universitet i Europa eller någon annanstans i världen, eller att genomföra praktik.

Under programmets gång kan du förvänta dig att:

 • studera etnologi och folkloristik i ett internationellt sammanhang
 • studera kurser grundade i etnografisk forskning och arkivforskning
 • utföra ditt eget kvalitativa fältarbete
 • göra praktik i en organisation som passar dina egna intressen.

Studentprofil

Du har läst etnologi eller folkloristik i ett år i dina kandidatstudier. Du kan ha en kandidatexamen i etnologi eller folkloristik, men du kan också ha läst tillräckligt många etnologiska ämnen på andra program som engelska, kultur- och performancestudier, folklore och mytologi eller kritiska kulturarvsstudier.

Du har ett starkt intresse för kulturella sedvänjor och kulturell performance i de samhällen du bor i eller som du besöker och vill veta mer om deras kulturella betydelser och effekter. Kanske arbetar du med kulturarv eller vuxenutbildning inom ett område relaterat till etnologi och folkloristik och söker mer djupgående akademisk kunskap. Du har en stark motivation och är beredd att ta ansvar för att forma din utbildning genom det kursutbud som Uppsala universitet erbjuder. Du är van att själv planera ditt arbete och hålla dig inom givna tidsramar.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med etnologi som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Programmets fokus är etnologi och folkloristik samt etnografisk forskning och arkivforskning. För att ge dig tid att komma på plats är den första terminen redan planerad. Fyra obligatoriska kurser är schemalagda och en av dem är en metodkurs i etnografi. Under den första terminen kommer du också att lägga tid på att utforma ditt uppsatsprojekt. Under första terminen läser du tillsammans med studenterna på masterprogrammet i kulturantropologi.

Följande tre terminer är mer flexibla, för att låta dig fördjupa dig och välja kurser som passar ditt forskningsfokus. Under dessa terminer kommer du göra fältarbete i ungefär en till två månader och arbeta på ditt examensarbete med handledarstöd.

De flesta studenter väljer att studera till en masterexamen (två år), men det är också möjligt att läsa till en magisterexamen (ett år). Det ettåriga programmet ger fördjupade kunskaper om teori och metod inom etnologi och innehåller möjlighet att genomföra en mindre etnologisk fältstudie.

Om du redan har en magisterexamen i etnologi kan du bli antagen till programmets andra år och kommer då att skriva en 15-poängsuppsats.

Du kan också dra nytta av möjligheterna att göra inspirerande och utmanande internationella studentutbyten och praktik. Praktik kan göras i Sverige, men tidigare studenter har även gjort praktik i till exempel Luxemburg.

Kurser inom programmet

Obligatoriska kurser

 • Introduktionskurs för masterstudenter i kulturantropologi och etnologi, 7,5 hp
 • Etnologisk vetenskapssyn, 7,5 hp
 • Fördjupning i antropologisk teori, 7,5 hp
 • Etnografi, 7,5 hp

Exempel på valbara kurser inom etnologi

 • Antropologi och etnologi i praktiken, 7,5 hp
 • Från medeltidsromantik till klimatapokalyps: Folkloristiska perspektiv på kulturarv, katastrofer och klimat, 7,5 hp
 • Metod och text i aktuell etnologisk forskning, 7,5 hp
 • Etnografi och kulturell mångfald, 7,5 hp

Ytterligare kurser finns som valbara kurser och du kan välja bland mer än 50 kurser vid andra institutioner inom Humanistiska fakulteten.

Studera utomlands

Studenter på programmet uppmuntras att läsa utomlands, genom exempelvis ERASMUS eller genom att själva ordna med en termins utlandsstudier utanför Europa. Studenter på programmet har tidigare förlagt sina studier under en termin i exempelvis Nederländerna.

Du har möjlighet att göra poänggivande praktik under fem eller tio veckor (motsvarande 7,5 eller 15 hp). Denna praktik utförs i Sverige eller utomlands.

Institutionens kurser på avancerad nivå omfattar 7,5 hp vardera och ges på halvfart. Normalt sett läses två kurser parallellt. Kurserna omfattar både föreläsningar och seminarier, mestadels på campus i Uppsala. Enstaka föreläsningar och seminarier kan äga rum på distans via zoom. Kurserna examineras genom muntliga och skriftliga seminarieuppgifter, som ibland sker i grupp, samt genom hemtentamen och kortare uppsatser.

Kurserna i etnologi och folkloristik ges på engelska och många studenter tar också kulturantropologiska kurser vid institutionen, även de ges på engelska.

Du har möjlighet att göra poänggivande praktik under fem eller tio veckor (7,5 respektive 15 hp). Praktiken utförs i Sverige eller utomlands.

Det här masterprogrammet ger dig yrkesmässiga och analytiska kunskaper som är värdefulla inom områden som offentlig kulturverksamhet, migration, mångkultur, journalistik och media, turism, museer och utställningar. Det ger dig även en solid grund för en framtida forskningskarriär inom etnologi och folkloristik och andra närliggande ämnen.

Studenter som nyligen har gått programmet har bland annat fått anställning som:

 • museipedagog
 • producent vid Historiska museet
 • utredare vid Trafikverket.

Det här är gedigna första jobb. Efter några års erfarenhet har våra före detta studenter fått viktiga befattningar inom statliga myndigheter eller startat egna företag. Det finns många möjligheter och enligt vår erfarenhet är det examensarbetets fokus som i mångt och mycket avgör vilken typ av jobb studenter senare får. Om du vet var du vill arbeta kan en masterexamen från oss och ett examensarbete med rätt fokus ta dig dit.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin