Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Hej Student! Välkommen till oss och dina studier våren 2024.

NYHET: Examensceremoni 2024

Historisk-filosofiska fakultetens examensceremoni är onsdag den 5 juni.

Kl 13:15-14 för dig som tar en kandidatexamen

Kl 14:30-15:15 för dig som tar en magister- eller en masterexamen

Plats är Universitetshuset, sal X.

Information hur du anmäler dig kommer senare.

Vår undervisning

Vi undervisar på campus Engelska parken i Uppsala och med våra distanskurser under våren. För distanskurser i etnologi sker undervisningen genom lärplattformen Studium och videokonferenstjänsten Zoom. Även för våra campuskurser användas Studium och ibland Zoom.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om dina studier – det kan bli förändringar var, när och hur undervisningen kommer att genomföras.

Reservplatser hos oss

Vi kontaktar reserver i turordning. Har du blivit placerad som reserv och kan erbjudas en plats kommer du att bli kontaktad av institutionen i ett mejl till den e-postadress som finns registrerad på antagning.se. Ibland kan mejlet hamna i din skräppost - så glöm inte titta där!

Registreringsperioder

Det räcker inte med att vara antagen till en kurs eller ett program för att börja studera. Du behöver också registrera dig på kursen eller programmets introduktionskurs.

 • För kurser som börjar i januari är registreringen öppen 14 december t.o.m. 7 januari.
 • För kurser som börjar i februari är registreringen öppen 22 januari t.o.m. 11 februari.
 • För kurser som börjar i mars är registreringen öppen 26 februari t.o.m. 17 mars.
 • För kurser som börjar i april är registreringen öppen 1 april t.o.m. 21 april.

 • För kurser som börjar i september är registreringen öppen 26 juli t.o.m. 25 augusti.
 • För kurser som börjar i oktober är registreringen öppen 9 september t.o.m. 29 september.
 • För kurser som börjar i november är registreringen öppen 14 oktober t.o.m. 3 november.
 • För kurser som börjar i december är registreringen öppen 11 november t.o.m. 1 december.

Studieperioder

2024-01-15 tom 2024-06-02

Period 1: vecka (v) 3 tom v12; 2024-01-15 tom 2024-03-24
Modul 1: v3 tom v7; 2024-01-15 tom 2024-02-18
Modul 2: v8 tom v12; 2024-02-19 tom 2024-03-24

Period 2: v13 tom v22; 2024-03-25 tom 2024-06-02
Modul 3: v13 tom v17; 2024-03-25 tom 2024-04-28
Modul 4: v18 tom v22; 2024-04-29 tom 2024-06-02

2024-09-02 tom 2025-01-19

Period 1: vecka (v) 36 tom v45; 2024-09-02 tom 2024-10-11
Modul 1: v36 tom v40; 2024-09-02 tom 2024-10-06
Modul 2: v41 tom v45; 2024-10-07 tom 2024-11-10

Period 2: v46 tom v3; 2024-11-11 tom 2025-01-19
Modul 3: v46 tom v50 (onsdag); 2024-11-11 tom 2024-12-11
Modul 4: v50 (torsdag) tom v3; 2024-12-12 tom 2025-01-19

Distanskurser i etnologi

Undervisningen för våra distanskurser i etnologi sker genom lärplattformen Studium och videokonferenstjänsten Zoom. Du hittar all information du behöver under kursen i Studium.

Har du frågor om innehållet i distanskurserna kontakta koordinator Carina Johansson.

Lärplattformen Studium

All kursinformation - schema, lärarkontakter, läsinstruktioner, litteraturlistor, uppgifter med mera - hittar du i lärplattformen Studium när du är registrerad på en kurs.

Precis som med kursregistreringen behöver du först ha aktiverat ditt studentkonto för att kunna logga in i Studium. Observera att det kan ta en dag eller så efter det att du har registrerat dig innan du kan logga in.

Du kan läsa våra kursers översikter utan att vara inloggad/registrerad så snart kurserna publiceras. Detta sker löpande under terminen:

Grundnivå - campus Engelska parken

Grundnivå - distans

Avancerad nivå

 

Har du ångrat dig eller fått förhinder?

Om du inte tänker läsa din kurs du är registrerad på behöver du göra ett avbrott*. Det gör du i Ladok för studenter. Detta för att våra lärare ska veta om du tänker gå utbildningen eller inte; och så att en annan student kan få besked om en eventuell reservplats.

Om du gör avbrott innan det gått tre veckor sedan kursen startade blir det ett tidigt avbrott. Du kan då söka kursen igen på antagning.se om du vill längre fram.

Om du gör avbrott senare än tre veckor efter kursstart kommer du inte kunna söka kursen på nytt en senare termin. Vill du återuppta studierna vid ett senare tillfälle kan du kontakta institutionen direkt och bli omregistrerad i mån av plats.

*Viktigt! Väntar du på att få ett betyg på en delmodul i en kurs behöver betyget vara registrerat i Ladok innan du gör avbrottet.

Mer om avbrott.

Vill du avbryta studierna på ditt utbildningsprogram ska du anmäla studieavbrott på program till institutionen. Om du önskar avsluta någon kurs/delkurs innan ditt avbrott måste du göra det (få betyg) innan du anmäler studieavbrott. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa samma program igen måste söka programmet på nytt via www.antagning.se.

Du hämtar e-blanketten Anmälan om studieavbrott och följer instruktionerna.

Det går att registrera ett datum med aktuellt anmälningsdatum eller bakåt i tiden om du behöver det. Avbrottsdatum måste också vara senare än examinationsdatum för godkänt resultat på kurs/modul.

Mer om avbrott.

Studieuppehåll

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i studierna hämtar du e-blanketten Ansökan om studieuppehåll och följer instruktionerna. Studierektor beviljar eller avslår.

Återgång till studierna

Innan beviljat studieuppehållet upphör behöver du ansöka om att komma tillbaka till studierna. Du hämtar e-blanketten Anmälan om återgång till studierna och följer instruktionerna. Studierektor beviljar eller avslår.

Mer om studieuppehåll.

Tillgodoräkna studier

Vill du tillgodoräkna avklarade högskolepoäng som en del av en kurs hämtar du e-blanketten Ansökan om tillgodoräknande och följer instruktionerna. Studierektor beviljar eller avslår.

Mer om tillgodoräknande.

Om du ska tillgodoräkna dig hel kurs vänder du dig direkt till examensenheten. Du hittar information om hur du ansöker om tillgodoräknande på sidan Tillgodoräknande på studentingången.

Stipendier för masterstudenter

Konferens- och fältarbetsstipendium vid historisk-filosofiska fakulteten


Sista ansökningsdatum: 31 mars och 31 oktober

Institutionen uppmuntrar studenter att delta i evenemang som anordnas av det internationella forskarsamhället. Därför delar historisk-filosofiska fakulteten ut mindre stipendier för masterstudenters deltagande i konferenser, workshops och mindre fältarbeten. Ansökningar beaktas två gånger per år. Skicka din ansökan med följande information:

För konferenser:

 • vilket evenemang du tänker delta i
 • vilken funktion du kommer att ha (föredragshållare etc.)
 • hur det passar din forskning
 • En budget som klargör alla kostnader, och även om och vem du har ansökt om ytterligare medel från.

För fältarbete:

 • kort projektförslag
 • plan för fältarbete
 • en budget som klargör alla kostnader, och även om och vem du har ansökt om ytterligare medel från

Ansökningarna ska lämnas in till studierektorn för avancerad nivå.

Studierektorn kommer att underrätta de sökande som fått godkänt.
Observera att den totala summan kan variera från år till år.

Kontakt

Kursadministration och lättare studievägledning
(t.ex. frågor om antagning, villkor eller reservplats)

Angelika Holm
kursadm@antro.uu.se
018-471 22 13

Drop in-tid:
Måndagar kl. 13–14
Onsdagar kl. 15–16
Rum Eng/3–2035

Studierektor för grundnivå
Susann Baez Ullberg
Mötestid efter överenskommelse.
Rum Eng/3–2037

Studierektor för avancerad nivå och för forskarutbildning
Charlotta Widmark

Mötestid efter överenskommelse.

Du kan också besöka mig på mitt rum Eng/3–2027, campus Engelska parken i Uppsala, efter de månatliga masterseminarierna.

Programansvarig för kandidatprogam i kultur, samhälle och etnografi
Jakob Löfgren

Mötestid efter överenskommelse.
Rum Eng/2-2039

Prefekt
Mats Utas

Mötestid efter överenskommelse.
Rum Eng/3–2031

Arbetsmiljö och lika villkor

Arbetsmiljö på Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Lika villkor på Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Institutionens hemsida

Besök gärna institutionens hemsida. I kalendariet hittar du till våra intressanta forskningsseminarier. Du kan också läsa om alla våra utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin