Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Hej Student! Välkommen till oss och dina studier hösten 2023 och våren 2024.

Vår undervisning

Vi undervisar på campus och med våra distanskurser under hösten och våren. Vi finns på campus Engelska parken i Uppsala och på campus Gotland i Visby. För distanskurser i etnologi sker undervisningen genom lärplattformen Studium och videokonferenstjänsten Zoom. Även för våra campuskurser användas Studium och ibland Zoom.

Det är viktigt att du håller dig uppdaterad om dina studier – det kan bli förändringar var, när och hur undervisningen kommer att genomföras.

Har du en fråga om antagning, villkor eller reservplats?

Reservplats

Vi kontaktar reserver i turordning. Har du blivit placerad som reserv och kan erbjudas en plats kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post till den adress som finns registrerad på antagning.se. Ibland kan mejlet hamna i din skräppost - så glöm inte titta där!

Registreringsperioder

Det räcker inte med att vara antagen till en kurs eller ett program för att börja studera. Du behöver också registrera dig på kursen eller programmets introduktionskurs.

Hösten 2023

  • För kurser som börjar i augusti är registreringen öppen 27 juli 2023 t.o.m. 20 augusti 2023.
  • För kurser som börjar i september är registreringen öppen 31 augusti 2023 t.o.m. 17 september 2023.
  • För kurser som börjar i oktober är registreringen öppen 2 oktober 2023 t.o.m. 22 oktober 2023.
  • För kurser som börjar i december är registreringen öppen 6 november 2023 t.o.m. 26 november 2023.

Våren 2024

  • För kurser som börjar i januari är registreringen öppen 14 december t.o.m. 7 januari.
  • För kurser som börjar i februari är registreringen öppen 22 januari t.o.m. 11 februari.
  • För kurser som börjar i mars är registreringen öppen 26 februari t.o.m. 17 mars.
  • För kurser som börjar i april är registreringen öppen 1 april t.o.m. 21 april.

Studieperioder

Höstterminen 2023

2023-08-28 tom 2024-01-14

Period 1: vecka (v) 35 tom vecka 43
Modul 1 v35 tom onsdag v39 = 28/8 tom 27/9
Modul 2 torsdag v39 tom v43 = 28/9 tom 29/10

Period 2: vecka (v) 44 tom vecka 2
Modul 3 v44 tom v48 = 30/10 tom 3/12
Modul 4 v49 tom v2 = 4/12 tom 14/1

Vårterminen 2024

2024-01-15 tom 2024-06-02

Period 1: vecka (v) 3 tom v12; 2024-01-15 tom 2024-03-24
Modul 1: v3 tom v7; 2024-01-15 tom 2024-02-18
Modul 2: v8 tom v12; 2024-02-19 tom 2024-03-24

Period 2: v13 tom v22; 2024-03-25 tom 2024-06-02
Modul 3: v13 tom v17; 2024-03-25 tom 2024-04-28
Modul 4: v18 tom v22; 2024-04-29 tom 2024-06-02

 

Distanskurser i etnologi

Distanskurserna i etnologi ges från Campus Gotland. Undervisningen sker genom lärplattformen Studium, där hittar du all den information du behöver inför kursstart. Se avsnittet Lärplattformen Studium. Till kursernas chattar används Zoom.

Har du frågor om distanskurserna kontakta koordinator Carina Johansson.

Lärplattformen Studium

All kursinformation - schema, lärarkontakter, läsinstruktioner, litteraturlistor, uppgifter med mera - hittar du i lärplattformen Studium.

Precis som med registreringen behöver du först ha aktiverat ditt studentkonto för att kunna logga in i Studium. Observera att det kan ta en dag eller så efter det att du har registrerat dig innan du kan logga in.

Du kan läsa våra kursers översikter utan att vara inloggad så snart kurserna är publicerade. Detta sker löpande under terminen:

Grundnivå - campus Engelska parken

Grundnivå - campus Gotland & distans

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Avancerad nivå

 

Har du ångrat dig eller fått förhinder?

Om du inte tänker läsa din kurs behöver du göra ett avbrott*. Det gör du i Ladok för studenter. Detta för att våra lärare ska veta om du tänker gå utbildningen eller inte; och så att en annan student kan få besked om en eventuell reservplats.

Om du gör avbrott innan det gått tre veckor sedan kursen startade blir det ett tidigt avbrott. Du kan då söka kursen igen på antagning.se om du vill längre fram.

Om du gör avbrott senare än tre veckor efter kursstart kommer du inte kunna söka kursen på nytt en senare termin. Vill du återuppta studierna vid ett senare tillfälle kan du kontakta institutionen direkt och bli omregistrerad i mån av plats.

*Viktigt! Väntar du på att få ett betyg på en delmodul i en kurs behöver betyget vara registrerat i Ladok innan du gör avbrottet.

Mer om avbrott.

Vill du avbryta studierna på ditt utbildningsprogram ska du anmäla studieavbrott på program till institutionen. Om du önskar avsluta någon kurs/delkurs innan ditt avbrott måste du göra det (få betyg) innan du anmäler studieavbrott. Den som gjort studieavbrott och vill börja läsa samma program igen måste söka programmet på nytt via www.antagning.se.

Information som e-postas till institutionen vid anmälan om studieavbrott på program:
Jag vill göra studieavbrott på kurspaketering [namn på programmet]
Student: [personnummer] och [för- och efternamn]
Avbrott från och med [ÅÅMMDD]*

* Det går att registrera ett datum med aktuellt anmälningsdatum eller bakåt i tiden om du behöver det. Avbrottsdatum måste också vara senare än examinationsdatum för godkänt resultat på kurs/modul.

Mer om avbrott.

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll i studierna finns en särskild blankett för det. Studierektor beviljar eller avslår. Blanketten e-postas till institutionen.

Mer om studieuppehåll.

Kontakt

Campus Engelska parken, Uppsala

Kursadministration studenter i Uppsala och lättare studievägledning
Angelika Holm
kursadm@antro.uu.se
018-471 22 13

Drop in-tid:
Måndagar kl. 13–14
Onsdagar kl. 15–16
Rum Eng/3–2035

Vid behov kan vi boka ett Zoom-möte eller ett längre möte. Det går också bra att mejla ditt ärende. Välkommen!

Studierektor för grundnivå Susann Baez Ullberg
Träffas efter överenskommelse.
Rum Eng/3–2037

Studierektor för avancerad nivå och för forskarutbildning Charlotta Widmark
Drop in-tid på Zoom måndagar kl. 15:30–16:30.
Zoom-adress: https://uu-se.zoom.us/my/charlotta.widmark

Du kan också besöka mig på mitt rum Eng/3–2027 efter masterseminarierna.

Programansvarig för kandidatprogam i kultur, samhälle och etnografi Jakob Löfgren
Träffas efter överenskommelse.
Rum Eng/2-2039

Prefekt Mats Utas
Träffas efter överenskommelse.
Rum Eng/3–2031

Campus Gotland och distanskurser i etnologi

Studieadministration studenter på Gotland och distans
Cecilia Howe, cecilia.howe@uadm.uu.se
0498-10 82 36, 018-471 82 36

Drop in till studieadministrationen; helgfri måndag - fredag kl. 13.00–14.30.
Plan 2 i D-huset (kontorslandskapet).
studentservice-cg@uu.se
Campus Gotland

Arbetsmiljö och lika villkor

Arbetsmiljö på Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Lika villkor på Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Institutionens hemsida

Besök gärna institutionens hemsida. I kalendariet hittar du till våra intressanta forskningsseminarier. Du kan också läsa om alla våra utbildningar på grund-, avancerad och forskarnivå.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin