Etnografiska metoder i en digitaliserad värld

7,5 hp

Kurs, Grundnivå, 5KA302

Sommar 2023 Sommar 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Svenska

Om kursen

Etnografiska metoder används för att ge en ökad förståelse för människors agerande som sociala varelser. Etnografin nöjer sig inte med att lyssna till vad människor säger; den studerar vad människor faktiskt gör. Kursen ger praktiska färdigheter i etnografisk metod som kan tillämpas i olika områden på arbetsmarknaden.

I en rörlig, digital och global värld finns ett stort behov av metoder för att förstå människors erfarenheter av digitala medier och verktyg i vardag och arbetsliv. Hur hanterar människor digitala teknologier, så kallad user experience? Hur förhåller sig människor till de algoritmer som utvecklas med syfte att påverka deras beslutsfattande? Hur använder sig människor av sociala medier för att organisera sina liv och hur varierar detta användande beroende på olika sociala faktorer och kulturella sammanhang? Hur har appar som Tinder och Facebook förändrat våra sociala relationer, och hur har andra appar förändrat konsumtionsmönster och hur vi lever våra liv?

Kursen fokuserar på tillämpade etnografiska metoder som å ena sidan kan användas som kunskapsunderlag för att förbättra digitala tekniker, och å andra sidan kan förklara mänskligt beteende och sociala förändringar i en digitaliserad värld. Kursen riktar sig framförallt till personer som är intresserade av att få kvalitativa redskap för att på djupet förstå varför människor agerar som de gör och vad som händer i samhället, på marknaden, eller inom organisationen i en digitaliserad värld.

Kursen går på halvfart med campusbaserade aktiviteter i början och slutet av perioden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin