Undervisning, pedagogik och lärande

Förmågan att förmedla kunskap till andra kan inte värderas högt nog. Utbildning är stommen i ett välmående, demokratiskt samhälle och ofta en förutsättning för människors möjligheter att utvecklas, försörja sig och forma sina liv. Läraryrket räknas med goda skäl till ett av världens viktigaste. På Uppsala universitet kan du läsa till lärare med inriktning mot förskolan, grundskolan eller gymnasiet. Vi erbjuder också andra program och fristående kurser på det utbildningsvetenskapliga området.

Program

Beteendevetenskapligt kandidatprogram Förskollärarprogrammet Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4–6 Kandidatprogram i pedagogik med inriktning mot barn och unga Kompletterande lärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 Kompletterande lärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 (komprimerad studiegång) Kompletterande lärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kompletterande lärarutbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (komprimerad studiegång) Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9 (komprimerad studiegång) Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Kompletterande pedagogisk utbildning med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (komprimerad studiegång) Masterprogram i implementering, transformativt lärande och hållbarhet Masterprogram i pedagogiskt ledarskap Masterprogram i svenska – Flerspråkighet och svenska som andraspråk Masterprogram i utbildningssociologi Masterprogram i utbildningsvetenskap – Barn- och ungdomsvetenskap Masterprogram i utbildningsvetenskap – Didaktik Masterprogram i utbildningsvetenskap – Pedagogik Masterprogram i utbildningsvetenskap – Specialpedagogik Masterprogram i utbildningsvetenskap – Utbildningssociologi Program med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor Sociologiprogrammet Speciallärarprogrammet – Språk-, skriv- och läsutveckling Speciallärarprogrammet – Språk-, skriv- och läsutveckling – Ingår i Lärarlyftet Språkvetarprogrammet Tekniskt-naturvetenskapligt basår med reserverad plats på ämneslärarprogrammet, matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Biologi Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Engelska Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Filosofi Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Franska Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Fysik och matematik Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Geografi Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Historia Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Kemi Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Matematik Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Naturkunskap Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Religionskunskap Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Samhällskunskap Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Spanska Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Svenska Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Svenska som andraspråk Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Teknik och matematik Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan – Tyska
Studenter sitter i ett klassrum och antecknar.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin