Bli lärare

Studenter sitter i ett klassrum och antecknar.

Som lärare kan du hjälpa barn och ungdomar att växa och utvecklas. Välj ett yrke som har en avgörande betydelse för både individ och samhälle.

​Att vara lärare är att vara ledare och förebild. Därför har ledarskap en framträdande roll i utbildningen. Det och mycket annat får du träna på när du läser hos oss, inte minst då du är ute och gör din praktik.

Oavsett vilket lärarprogram du läser så kommer du att genomföra VFU – verksamhetsförlagd utbildning. Det innebär att du får vara på en skola eller en förskola vid flera tillfällen under utbildningen, och träna och utveckla dina färdigheter under handledning av en erfaren lärare. Vi siktar på att utveckla lärarutbildningar med den bästa verklighetsanknytningen i Sverige.

Våra lärarprogram

På Uppsala universitet kan du plugga till lärare med inriktning mot förskolan, grundskolan eller gymnasiet. Här får du lära dig att lära andra.

Välj Uppsala eller Visby

Du kan plugga i Uppsala eller i Visby. Läser du lärarutbildningen i Visby blir du en del av den gemytliga miljön vid Campus Gotland.

Som lärarstudent vid Campus Gotland har du dessutom möjlighet att komma in och arbeta på en grundskola ”på riktigt” med lön en dag i veckan genom Region Gotlands läraraspirantanställning.

En gränd i Visby en solig dag med kyrkan i bakgrunden

Studenter berättar: Så är det att läsa till lärare

Samla på dig erfarenheter utomlands

På de flesta lärarutbildningarna på Uppsala universitet finns möjlighet att göra en utbytestermin. Utbytet kan göras på en mängd lärosäten i Europa som är specialiserade på lärarutbildningar. Det finns även möjlighet att åka till USA eller Japan.

Dessutom finns det möjlighet att göra en VFU-period utomlands på en svensk eller nationell skola eller förskola.

Mer om möjligheterna till utlandsstudier

Kontakta studievägledare

Har du frågor om lärarutbildningarna? Kontakta studievägledare på lärarprogrammen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin