Lärande för hållbar utveckling och global hälsa

Lärande för hållbar utveckling och global hälsa är ett nydanande forskningsfält med fokus på hur vi hanterar komplexa hållbarhetsproblem inom planetär hälsa. Med utgångspunkt i samskapande möjliggör det utformning och implementering av insatser för hållbar utveckling tillsammans med samhällsaktörer, forskare, offentlig sektor och allmänhet. De färdigheter och insikter som ämnet ger är centrala för framtidens förändringsagenter.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin