Masterprogram i antikens kultur och samhällsliv

120 hp

Mycket av det vi tar för givet idag har sitt ursprung i de antika kulturerna runt Medelhavet. Masterprogrammet i antikens kultur och samhällsliv ger en bred utbildning inom den antika världens historia, arkeologi, konst, religion och filosofi. Du lär dig att analysera historiska processer och fenomen genom ett fascinerande källmaterial. Du får även specialkunskaper inom ett självvalt område som behandlas i en vetenskaplig uppsats.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Detta är programmet för dig som är intresserad av Medelhavsvärldens arkeologi och antika historia. Mycket av det vi idag tycker är självklart inom politik, ekonomi och kultur har påverkats av antiken. Du lär dig att analysera och förmedla ett kulturarv som är av stor betydelse för den europeiska identiteten.

Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen. Du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen.

Inom programmet läser du både obligatoriska och valbara kurser. Institutionen för arkeologi och antik historia erbjuder normalt kurser inom arkeologi, antikens kultur och samhällsliv, och egyptologi. Du kan dessutom välja kurser inom andra ämnen om du önskar en bredare humanistisk utbildning.

Institutionen strävar efter excellens i sin undervisning och forskning och är för närvarande rankad bland de 100 bästa institutionerna i världen inom ämnet arkeologi (QS World University Rankings 2023).

Studentprofil

Programmet är internationellt; svenska studenter utgör majoriteten, medan resten kommer från andra länder i Europa och Nordamerika. Studenterna har en bakgrund inom klassisk arkeologi och antik historia. Studentgruppen är baserad i Uppsala och består vanligtvis av 5–10 studenter per år.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med antikens kultur och samhällsliv som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Programmet inleds med en obligatorisk gemensam kurs, Perspektiv i det förflutna: tillämpad teori och metod. Kursen ges på halvfart och samläses med studenter som läser masterprogrammen i arkeologi samt egyptologi. Ytterligare en obligatorisk kurs är Det vetenskapliga hantverket, som går på kvartsfart över hela första terminen.

I övrigt finns en stor frihet att bygga utbildningen utifrån ditt eget intresse. I början av höstterminen kommer du att upprätta en individuell studieplanering (ISP) tillsammans med programkoordinator eller studierektor i Uppsala. Då går vi igenom hur du vill lägga upp dina studier, vilka kurser du vill läsa och när du ska skriva på din uppsats. Denna ISP revideras varje termin eller oftare vid behov.

Institutionen ger ett antal kurser som i normalfallet löper på halvfart. Tanken bakom detta är att du ska läsa två kurser parallellt, alternativt läsa en kurs samtidigt som du skriver på ditt examensarbete.

Förutom institutionens vanliga kursutbud, vilket varierar från termin till termin, kan du göra praktik (7,5 och/eller 15 hp), eller läsa individuellt utformade fördjupnings- eller metodkurser om 7,5 hp.

Examensarbetet om 45 hp delas upp och skrivs över flera terminer. Du kan antingen skriva på halvfart eller på helfart. De flesta kurser ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på svenska eller engelska.

Kurser inom programmet

Du har möjlighet att själv lägga upp din studiegång i samråd med studierektor. Här nedan följer ett exempel på hur en sådan studiegång kan se ut för det fulla, tvååriga programmet.

Termin 1

  • Perspektiv i det förflutna: tillämpad teori och metod, 7,5 hp (obligatorisk)
  • Det vetenskapliga hantverket, 7,5 hp (obligatorisk)
  • Valbara kurser om 15 hp

Termin 2

  • Examensarbete, modul 1, 7,5 hp
  • Valbara kurser om 22,5 hp

Termin 3

  • Examensarbete modul 2, 7,5 hp
  • Valbara kurser om 22,5 hp

Termin 4

  • Examensarbete, modul 3, 30 hp

Studera utomlands

Du har även möjlighet att studera utomlands under en termin. Institutionen för arkeologi och antik historia har Erasmusavtal med ett antal institutioner vid utländska universitet, men det är också möjligt för studenter att söka sig en plats på egen hand, vilket många gör. Utlandsvistelsen sker vanligtvis under andra studieåret.

Undervisningen består vanligtvis av två till fyra timmar seminarier och föreläsningar varje vecka. Mellan undervisningspassen förväntas du läsa och reflektera över olika texter, vanligtvis på egen hand men ibland även i grupp.

En del kurser är mer praktiskt orienterade, till exempel verksamhetsförlagd utbildning (praktik) och kurser i geografiska informationssystem (GIS). Du förväntas arbeta 40 timmar i veckan under hela programmet.

Examinationen sker vanligtvis löpande genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga och skriftliga uppgifter. Examinationen kan också bestå av en längre text som lämnas in i slutet av en kurs. Praktiskt orienterade kurser examineras löpande av en handledare eller utsedd examinator.

Programmet ges på engelska och du kan välja om du vill skriva ditt examensarbete på engelska eller svenska.

En masterexamen i ämnet ger behörighet att ansöka till forskarutbildningen i antikens kultur och samhällsliv. Våra tidigare studenter arbetar som arkeologer, arkivarier, museiintendenter, museipedagoger, utredare hos kommun och stat, biståndsarbetare, reseledare, guider, kulturskribenter, och som forskare och lärare på universitet.

De utexaminerade studenterna har fått jobb inom turistinformation (Destination Uppsala), polisen samt jobb som kräver geografiska informationssystem (GIS) inom myndigheter, museer i Sverige och internationellt.

Institutionen anordnar nätverksevenemang inom arkeologi, museer och förvaltning av kulturarv där studenterna kan träffa alumner som kan ge dem inblickar i arbetsmarknaden när de förbereder sig för att ta examen.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin