Masterprogram i geovetenskap – Paleobiologi

120 hp

Är du intresserad av hur livet på jorden såg ut för miljontals år sedan? Vill du förstå hur livet har utvecklats och påverkats av jordens kemiska och fysiska förändringar? Är du nyfiken på hur klimatet och miljön har förändrats över tid? Masterprogrammet i geovetenskap, med inriktning paleobiologi, kombinerar forskning med biologiska vetenskaper för att återskapa och förstå de evolutionära förändringar som har ägt rum under historiens gång.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Engelska

Inriktningen paleobiologi inom masterprogrammet i geovetenskap är inriktad på livets utveckling med kurser som sträcker sig från paleobiologiska principer till evolutionen av organismer och komplexa livsformer hos ryggradsdjur. Detta är en huvudsakligen forskningsinriktad specialisering, men den kan tillämpas på karriärer inom geologi.

Vi försöker förstå hur livet har utvecklats under miljontals år och hur det har anpassat sig till ständiga förändringar i miljön och klimatet. Vi gör detta genom att kombinera traditionella fossilstudier med moderna biologiska metoder.

Under utbildningen kommer du att

  • förstå hur livet har utvecklats under miljontals år
  • förstå hur livet har anpassat sig till ständiga förändringar i miljön och klimatet,
  • kombinera traditionella fossilstudier med moderna biologiska metoder
  • studera allt från mikroorganismer till ryggradsdjur.

Uppsala universitet har en av Europas mest heltäckande forskningsinstitutioner inom geovetenskaper. Forskning inom geovetenskaper fokuserar på ämnen som spänner från jordens kärna till atmosfären, från mikroskopiska mineral och fossil till hur berg och hav bildas och de processer som formar planeten, från tiden för jordens födelse fram till idag.

Forskningen inom paleobiologi vid institutionen omfattar djurens utveckling i samband med stora biologiska händelser, särskilt de som inträffade under den så kallade kambriska explosionen. Dessutom undersöker vi hur olika typer av mikroorganismer har utvecklats och förändrats i förhållande till klimat och förändringar i klimatet, under en tidsperiod som sträcker sig från en miljard år sedan fram till idag.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med geovetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns möjlighet att avlägga en naturvetenskaplig magisterexamen (Master of Science, 60 credits).

Den första terminen inleds med Dynamiska geosystem – global förändring. Metodkurser erbjuds också under den första terminen med Geovetenskapens analysmetoder och Tillämpad geoinformatik. Kursen Presentation och publicering hjälper dig att utveckla din kommunikationsförmåga.

Den andra terminen fokuserar på Paleobiologins grunder, där grundläggande teoretiska begrepp som bevarande, fylogeni och evolution behandlas. Därefter följer Evolution och utveckling, en avancerad kurs där biologi och paleontologi kombineras.

Termin tre inleds med en kurs som behandlar olika nyckelhändelser i Livets tidiga utveckling och uppblomstring. Därefter följer en projektbaserad kurs med fokus på Vertebraternas uppkomst och utveckling.

Programmet avslutas med ett examensarbete i form av ett självständigt projekt.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programinriktningen.

Studera utomlands

Du kan välja att läsa en del av utbildningen vid ett utländskt universitet. Utbytesprogram finns både inom institutionen och via Uppsala universitets centrala avtal. Oavsett vilken utbytesform du väljer får du råd och hjälp av vår internationella koordinator vid institutionen.

Lärarna på masterprogrammet i geovetenskap är experter inom sina respektive områden och de ger dig den senaste forskningen i en öppen och kreativ miljö. I undervisningen blandas teori och praktik, med aktivt lärande som en viktig komponent. Du får ge muntliga presentationer, lära dig att tänka kritiskt och jobba i grupp. Exkursioner och fältarbete ingår i vissa kurser.

Studenter förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för sitt eget lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom dialog mellan lärare och studenter.

Examinationer inkluderar generellt skriftliga tentor, kompletterade med seminarier, projektarbeten, laborations-, och fältrapporter.

Programmet ges på engelska.

Masterprogrammet i geovetenskap, med inriktning i paleobiologi, ger goda möjligheter till en forskarutbildning med efterföljande forskarkarriär och du får samtidigt de kunskaper som krävs för att tillgodose samhällets behov av kvalificerade geovetare.

Alumner från inriktningen paleobiologi arbetar till stor del inom vetenskaplig forskning internationellt. Många arbetar även på museer eller som geovetare geovetare inom ett flera olika brancher. Våra utexaminerade arbetar till exempel på Naturhistoriska riksmuseet, Paleontologiska museet Uppsala naturhistoriska museum och även Zinkgruvan AB.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin