Bli naturvetare

Fascineras du av naturen och vill förstå hur den fungerar? Vill du ständigt veta mer och ha rollen som expert? Det behövs fler naturvetare för att ta hand om de stora utmaningar men även möjligheter som samhället står inför.

Se våra naturvetarutbildningar

Många valmöjligheter gör naturvetare unika

Naturvetare har koll på de processer och regler som styr universum, jorden och allt levande. Forskare inom naturvetenskap världen över flyttar fram gränserna för mänsklighetens kunskap. De ger nya insikter och avgörande pusselbitar för att hitta lösningar på de utmaningar som samhället står inför. Till exempel inom miljö, hälsa och energiförsörjning. Som naturvetare är du utbildad i ett vetenskapligt arbetssätt, kritiskt tänkande och kreativ problemlösning. Vare sig du väljer att forska eller arbeta med att lägga ihop redan funna pusselbitar bidrar du med ökad kunskap och utveckling till nytta för mänskligheten.

Skräddarsy din utbildning efter intresse

De naturvetenskapliga programmens styrka är att de ger stort utrymme för egna val så du kan skräddarsy din utbildning efter intresse. Det finns även många föreslagna studiegångar som man kan välja att följa. Under de två första åren på kandidatprogrammen får du smakprov på olika områden för att du ska hitta det du tycker är mest intressant. Därefter kan du specialisera dig mot ditt intresse och uppnå en djup förståelse inom ditt område. Du kan också välja att ha med kurser från något annat naturvetenskapligt område eller ett helt annat vetenskapsområde som till exempel arkeologi, juridik, ekonomi eller ledarskap. Uppsala universitets stora kursutbud ger många möjligheter till både breddning och specialisering inom ämnet liksom tvärvetenskapliga kombinationer.

Läs tre eller fem år:  kandidat- och  masterprogram

En naturvetarutbildning kan ha olika längd, du kan välja att läsa 3 eller 5 år. Efter ett treårigt kandidatprogram får du en kandidatexamen. Beroende på vad du valt att rikta in dig på är du redan nu attraktiv på arbetsmarknaden och kan välja att börja arbeta. Du kan också välja att läsa vidare två år på ett masterprogram vid Uppsala universitet eller något annat lärosäte i Sverige eller utomlands. Det finns många masterprogram och inriktningar att välja på. Beroende på vad du läst i din kandidatexamen kan du vara behörig till andra masterprogram än det inom samma huvudämne som din kandidatexamen. Efter en masterexamen har du möjlighet att gå ut på arbetsmarknaden med en än mer unik och efterfrågad specialisering.

Vetenskaplig kompetens

Under naturvetarutbildningen skolas man genomgående i ett vetenskapligt arbetssätt. Du blir bra på att laborera och testa teorier, att vara noggrann och konsekvent, att analysera och tänka kritiskt. Du blir också bra på att strukturera och förutsättningslöst lösa problem, både självständigt och i grupp. Dessa förmågor behövs inom en mängd områden på arbetsmarknaden. De är värdefulla oavsett om du väljer att forska eller ge dig ut i arbetslivet efter en kandidat eller masterutbildning. På de naturvetenskapliga utbildningarna vid Uppsala universitet hjälper vi dig också att träna din kommunikativa förmåga, som är av stor betydelse för många tjänster. Detta eftersom du får en kompetens som de flesta inte har och som du kan komma behöva förmedla till de som inte har samma grundförståelse.

Öppnar för många karriärvägar

Efter utbildningen skapar du dina egna karriärvägar utifrån intresse och hur du valt att utforma din utbildning. Naturvetare finns inom alla sektorer och branscher och kan ha många olika roller. En tydlig trend är att allt fler naturvetare hittar jobb inom helt nya arbetsområden. Inte sällan är det områden där deras huvudkvalifikation är ett analytiskt och kritiskt förhållningssätt, problemlösningsförmåga och självständighet. Naturvetare arbetar med bland annat forskning och utveckling, tillsyn, konsultarbete, rådgivning, laboratoriearbete, kommunikation, projektledning och som chefer eller på andra strategiska positioner.

Utbildning på forskarnivå

Efter en masterexamen har du möjlighet att gå en utbildning på forskarnivå. Uppskattningsvis mellan 20 till 40 procent av våra naturvetarstudenter, beroende på ämnesområde, fortsätter med utbildning på forskarnivå även kallad doktorandutbildning. Det är som regel en betald utbildning på två (licentiat) eller fyra (doktor) år där man ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning av en forskare. Det är ofta en del av ett större forskningsprojekt där man arbetar ihop med flera forskare och doktorander. En godkänd doktorsexamen är högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige

Naturvetare behövs och är efterfrågade

Naturvetenskaplig kompetens behövs överallt i samhället och är efterfrågad inom stora delar av arbetsmarknaden. Som naturvetare finns oändliga karriärmöjligheter och det är inte sällan på de lite mer oväntade platserna som naturvetare kan göra störst nytta. Vilka ämneskompetenser som efterfrågas mest på arbetsmarknaden varierar över tiden. I takt med att miljöfrågorna nu kommer alltmer i fokus involverar miljöbranschen fler och fler aktörer där naturvetare behövs.

På fackförbundet Naturvetarnas sida om arbetsmarknad hittar du både statistik om var olika grupper av naturvetare jobbar, deras genomsnittliga lön och arbetsmarknadsprognos.

Unikt studentliv med plats för alla

Studentliv kan betyda mycket mer än bara studier. Upptäck studentnationer, studentkårer och föreningar. Som student vid Uppsala universitet har du möjlighet att påverka dina studier och forma din studiemiljö.

Som teknolog- och naturvetarstudent i Uppsala har du tillgång till UTN, Uppsala teknolog- och naturvetarkår, som har många sociala aktiviteter. UTN ordnar bland annat välkomstmottagning av nya studenter, forsränningen med tillhörande festival vid sista april och bal på slottet. De bevakar dessutom dina intressen i utbildnings-, studiesociala och näringslivsfrågor. På Campus Gotland heter studentkåren Rindi.

Passa på att engagera dig, lära känna nya människor och göra din röst hörd i studentlivet!

Dekorativ bild: studenter åker flotte nerför vattenfall under forsränningen i Fyrisån

Kom till Uppsala och upptäck världen

Naturvetenskap är internationellt, naturens och teknikens lagar är desamma överallt. Detta gör det lätt att studera och arbeta över hela världen. Språket inom forskningen är engelska och nästan all kurslitteratur på våra utbildningar är på engelska. Undervisningen på kandidatprogrammen är på svenska men masterprogrammen ges på engelska då de även riktar sig till internationella sökanden. På vissa program är andelen utländska studenter hög och de kommer från alla delar av världen. Detta ger en spännande studiemiljö och träning i språkkunskaperna. Vill du läsa en del av din utbildning utomlands kan vi erbjuda dig ett stort utbud av utbytesprogram runt om i världen. 

Läs mer om utlandsstudier

Dekorativ bild: stiliserad genomskinlig jordglob med rutnät

Studievägledning

Har du frågor kring våra utbildningar eller ditt studieval? Kontakta våra studievägledare. De kan allt om programmen och möjliga karriärvägar. Använd dem som ”bollplank” eller diskussionspartner om du vill diskutera funderingar kring ditt studieval.

Vill du veta mer om...

  • Olja och global uppvärmning

  • Komplexa tal

  • Sakernas internet

  • Mörk materia

  • Vindkraft

FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM

Hur är det att plugga till ingenjör eller naturvetare? Följ @upptech_science på Instagram och få reda på det!

Följ oss på Instagram @upptech_science

Senast uppdaterad: 2021-11-24