Kandidatprogram i matematik

180 hp

Matematik behövs överallt. Den tillämpas inom allt från ekonomi till filosofi och är avgörande för att lösa stora utmaningar inom till exempel klimat, säkerhet, hälsa och för framsteg inom naturvetenskaplig forskning. På kandidatprogrammet i matematik får du en djupare förståelse för matematiken så att du kan anpassa och tillämpa den efter situation för att lösa komplexa problem. Efterfrågan på matematisk kompetens är hög och karriärvägarna många.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Programmet passar dig som har ett starkt intresse för matematik. Dina matematikkunskaper från gymnasiet är en viktig grund, men ännu viktigare är din nyfikenhet och vilja att lära dig mer matematik på ett annorlunda sätt. I våra kurser ligger fokus på att förstå varför matematiken fungerar som den gör snarare än att lära sig den utantill. Du lär dig inte bara hur man räknar utan också vad som finns bakom formlerna. Det gör att du kan anpassa och tillämpa dem i olika situationer för att lösa komplexa problem.

Du utvecklar förmågan att tänka analytiskt, kritiskt och logiskt. Du blir också bra på att tänka abstrakt vilket underlättar all inlärning och ger en grund för att förstå komplexa teorier och principer. Alla dessa förmågor tillsammans gör dig till en väldigt kompetent och kreativ problemlösare.

Forma din egen utbildning

Utbudet av matematikkurser är stort och med valfriheten inom programmet kan du rikta in dig på de områden du får intresse för. Det kan vara till exempel matematik och matematisk statistik för AI och maskininlärning, finansiell matematik, sannolikhetslära och statistik för spel eller sjukdomsspridning eller matematiska metoder för att lösa problem inom klimatmodellering. Här finns också stora möjligheter för dig som vill fördjupa dig mer i teoretisk matematik.

Kombinera med andra ämnen

Att ha en djupare förståelse för matematiken och förmåga att tillämpa den kreativt ger fördelar även vid studier och karriär inom andra områden. Matematik tillämpas överallt och att kombinera det med andra ämnen kan ge dig en eftertraktad och unik kompetens. I programmet ingår att du läser minst 30 hp och upp till 90 hp inom ett annat ämnesområde (eller flera). Det kan vara allt ifrån fysik till psykologi. Uppsala universitets breda utbud ger dig goda möjligheter att bredda din utbildning efter intresse både inom men även efter programmet.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig kandidatexamen (Bachelor of Science) med matematik som huvudområde.

Kandidatprogrammet i matematik omfattar 180 högskolepoäng (hp) vilket motsvarar tre års heltidsstudier. Under de första två åren finns en föreslagen studieplan som ger en god matematisk grund och som passar de flesta oavsett åt vilket håll du vill gå vidare. Du får ett precist matematiskt språk för att hantera begrepp som avstånd, storlek, förändring, dimension och oändlighet. Du får även baskunskaper i datavetenskap, programmering och beräkningsvetenskap som ger dig nödvändiga och värdefulla verktyg.

Det tredje året, eller tidigare, väljer du fördjupningskurser inom de områden som du har blivit särskilt intresserad av och/eller kurser inom andra ämnesområden. Våra studievägledare kan rekommendera kurser som passar beroende på vad du vill jobba med eller läsa vidare inom. Vi har ett stort utbud av matematikkurser som, liksom ämnet, kan delas in i följande områden:

 • algebra
 • analys
 • geometri/topologi
 • logik/data/beräkning
 • sannolikhetsteori/statistik.

Tillämpad matematik är ytterligare ett område. Där använder man sig av kunskaperna från övriga matematikområden som ett verktyg för att lösa praktiska problem och för att förstå verkligheten. Motsatsen till tillämpad matematik är teoretisk matematik, även kallad ren matematik. Där fokuserar man på att studera och utveckla matematiska teorier och koncept, att undersöka abstrakta idéer och utforma bevis för att utvidga kunskapen inom matematik. Gränsen mellan tillämpad och teoretisk matematik är dock inte knivskarp och de har ett ömsesidigt utbyte.

I programmet ingår att du läser minst 30 hp och upp till 90 hp inom minst ett annat ämnesområde, ett så kallat biområde. I föreslagen studiegång ingår redan 20 hp datavetenskap så för den som inte önskar läsa ytterligare kompletterande ämne så behövs bara ytterligare tio poäng i datavetenskap. De vanligaste biämnena som studenter på programmet väljer är datavetenskap, fysik och nationalekonomi men det finns även de som valt till exempel kemi, mykologi och antik grekiska.

Som avslutning på programmet gör du den sista terminen ett examensarbete där du får tillämpa dina kunskaper. Du kan välja att göra ett teoretiskt eller tillämpat projekt med en forskare som handledare eller inom näringslivet eller annan organisation.

Kurser inom programmet

Nedan följer den rekommenderade studiegången.

År 1

 • Matematik, 50 hp
 • Data- och beräkningsvetenskap, 10 hp
 • Extra fördjupningskurser i matematik

År 2

 • Matematik, 50 hp (varav 15 hp matematisk statistik)
 • Data- och beräkningsvetenskap, 10 hp

År 3

 • Valfria kurser i matematik och andra ämnen (till exempel algebraiska strukturer, logik, differentialgeometri, tillämpad matematik, beräkningsvetenskap, databasteknik, matematikens historia, finansiell matematik), 45 hp
 • Examensarbete i matematik, 15 hp

Se detaljerad studieplan för kurser inom programmet.

Notera att du utöver kurserna i studieplanen också kan välja att söka bland utbudet av universitetets alla fristående kurser.

Studera utomlands

Du har möjlighet att läsa kurser på ett universitet utomlands under en eller två terminer av programmet och samtidigt se dig om i världen och skaffa dig erfarenheter. Uppsala universitet har utbytesavtal med många universitet i alla världsdelar förutom Antarktis. Matematiska institutionen har egna utbytesavtal med ett antal universitet som är särskilt bra på matematik, till exempel i Frankrike, Tyskland, Skottland och Japan.

Utlandsstudier ger dig möjlighet att ordentligt lära känna en annan kultur, förbättra dina språkkunskaper, få nya vänner, en intressant fritid och utvecklas som person. Du vidgar dina perspektiv och får garanterat värdefulla och minnesvärda erfarenheter som du bär mer dig för resten av livet. Det kan samtidigt vara till fördel i din framtida karriär.

Våra lärare, varav de flesta även är forskare, är skickliga och engagerade i att lära ut och flera har fått erkännande i form av pedagogiska priser och utmärkelser. Undervisningen sker i form av föreläsningar och lektioner. Under föreläsningarna går läraren igenom och förklarar teori. Vid lektionstillfällena löser studenterna övningsuppgifter och har möjlighet att ställa frågor och diskutera med läraren och varandra.

Inlämningsuppgifter förekommer i olika hög grad. De är oftast frivilliga men ger bonuspoäng till tentamen.

Framgång i matematikstudier förutsätter ett stort mått av självständigt arbete i form av förberedelser, självstudier, och inte minst att lösa många exempeluppgifter. Flera kvällar i veckan hålls en räknestuga dit man kan komma och få hjälp av lärare med uppgifter man har kört fast på.

Programmet har en god och inkluderande studiesocial miljö där alla är välkomna. Studentföreningen Möbius arrangerar regelbundet sociala aktiviteter och ger dig studietips. Matematiska institutionen arbetar sedan många år aktivt med lika villkorsfrågor för studenter och anställda. För kvinnliga studenter finns ett nätverk under studietiden, som arbetar dels mot tjejer på programmet, dels mot samtliga studenter i frågor som berör likabehandling och jämställdhet.

Efterfrågan på matematiker är hög och lönen likaså. Prognoser pekar på att kunskaper i matematik kommer att behövas ännu mer i framtiden, inte minst på grund av den explosionsartade framväxten av artificiell intelligens, maskininlärning och stora datamängder. Andra områden där matematik spelar en central roll är naturvetenskap och teknik, medicin och hälsa, datavetenskap, ekonomi, finans och försäkring, miljövetenskap och hållbar utveckling, kommunikation och signalbehandling, handel och marknadsföring, transport och logistik samt säkerhet och försvar.

Beroende på vad du har riktat in dig på i din kandidatutbildning kan du redan vara attraktiv på arbetsmarknaden och välja att börja arbeta och få en bra karriär. De flesta studenter som tar kandidatexamen i matematik i Uppsala väljer dock att läsa vidare på något masterprogram. Du kan bli behörig till följande masterprogram som ges vid Uppsala universitet:

Majoriteten av de som tar en masterexamen i matematik väljer att jobba utanför universitetsvärlden, medan andra fortsätter till utbildning på forskarnivå och ytterligare några satsar på att därefter fortsätta forska. Programmet ger dig potential att nå riktigt långt i din karriär.

Karriärstöd

Under hela din studietid kan du få vägledning och delta i evenemang och aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet. Matematiska institutionen arrangerar en årlig karriärdag där tidigare studenter berättar om sina utbildnings- och karriärvägar. Inom området teknik och naturvetenskap arrangeras årligen en stor karriärmässa där du möter framtida arbetsgivare.

På matematiska institutionens karriärsidor hittar du mer information om karriärdagen och vart våra tidigare studenter jobbar.

Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens karriärvägledning

UU Karriär

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin