Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap

300 hp

3D-printad diamantkomposit utvecklad av Sandvik Additive Manufacturing.

Material behövs överallt och sätter de yttersta gränserna för all teknik. Materialvetenskap är en nyckelkompetens vid omställningen till ett hållbart samhälle. Kunskap om material behövs för att utveckla allt ifrån nya biomaterial till att ta fram alternativ till de sällsynta jordartsmetaller som används i modern batteri- och energiteknik. Eftersom nästan alla teknikföretag behöver materialvetare är arbetsmarknaden efter examen mycket god.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik med materialvetenskap är en femårig utbildning. Jämfört med andra civilingenjörsprogram i teknisk fysik läser du mer kemi och du får spetskompetens inom materialvetenskap. I slutet av utbildningen kan du specialisera dig, till exempel mot mikro- och nanoteknik, energilagring, biomaterial, 3D-printing eller datorbaserad materialmodellering.

Du studerar material på alla skalor ner till atomnivå. Det kan vara material som ska användas till olika konstruktioner, exempelvis i flygplan eller i mikroelektronik, implantat eller i medicinsk utrustning. Du lär dig hur olika material är uppbyggda och vilka egenskaper de har, samt att designa, modifiera och tillverka material för högteknologisk användning. Du lär dig även hur material framställs, används och återvinns.

Nya material behövs för framtiden

Materialforskning bedrivs både inom industrin och på universitet, ofta i samarbete. Det händer mycket på materialområdet och utvecklingen går snabbt framåt. Nya, miljömässigt hållbara material, framställningsprocesser och återvinningsmetoder krävs inom energigenerering och energilagring, elektronik och sensorteknik, sjukvård och medicin samt byggteknik och transport.

Tvådimensionella material, som grafen, kan ersätta sällsynta jordartsmetaller i elektroniska komponenter. Nya biomaterial som tillåter återskapandet av mänsklig vävnad tas fram, nya typer av solceller tar tillvara allt mer av solstrålarnas energiinnehåll och forskning leder till effektivare batterier. Med råvara från skogen utvecklas också nya material med många användningsområden. Materialbranschen har börjat experimentera med inbyggda sensorer som ger digital information om materialen och konstruktionerna.

Programmet erbjuder många spännande kurser och du väljer själv vad du specialiserar dig inom. De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare så du får en utbildning på högsta nivå. Det finns också möjlighet att läsa delar av utbildningen vid något utländskt universitet.

Bilden överst på sidan visar en 3D-printad diamantkomposit utvecklad av Sandvik Additive Manufacturing.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

Utbildningen börjar med en introduktionskurs till ämnet materialvetenskap parallellt med den grundläggande matematiken. Under första året läser du också din första kurs om materialutveckling.

År två och tre läser du många matematik- och fysikkurser. Du läser även kurser i kemi vilket ger dig en mycket god grund till studier i kvantmekanik, kemiska bindningar och fasta materials uppbyggnad. Den bredd du får inom teknik och naturvetenskap öppnar för många olika framtida karriärer. Du lär dig också vilka tekniker man kan använda för att analysera material och ytor och du får alla de kunskaper som behövs för att utveckla nya material och ny teknik.

I projekt- och grupparbeten lär du dig hur projekt inom industrin planeras och genomförs. I kandidatarbetet kommer projekten bland annat från företag med nära anknytning till materialforskning som har behov av din kompetens.

I senare delen av utbildningen ges du stora möjligheter att fördjupa dig i ett eller flera av materialvetenskapens många områden, till exempel:

 • mikro- och nanoteknik
 • tunna filmer
 • biomaterial
 • 3D-printning
 • datorbaserad materialmodellering.

Du får fördjupad förståelse för materialens koppling till respektive tillämpningar och får kunskaper som är direkt användbara både i näringslivet och forskarvärlden.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete där du får tillämpa dina kunskaper. Examensarbetet görs i samarbete med näringslivet eller med en forskargrupp vid universitetet och leder ofta till en första anställning eller en forskarutbildning.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Se ämnesfördelningen på programmet och jämför med två liknande program

Studera utomlands

Du kan välja att läsa vissa delar av utbildningen utomlands. Utlandsstudier genomförs oftast under år fyra eller fem och du får värdefulla erfarenheter som gör dig ännu mer attraktiv på arbetsmarknaden.

Uppsala universitet har avtal med fler än 400 universitet i Europa, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika, Sydafrika, Asien, Australien och Nya Zeeland.

Undervisningsformerna varierar. För att lära dig teori deltar du i föreläsningar, går igenom räkneuppgifter på lektioner samt läser och räknar på egen hand, i den mån du känner att du behöver. För att lära dig mer praktiska färdigheter, till exempel att förstå en analysmetod, är laborationer en mycket viktig del av utbildningen. Merparten av kurserna det sista året bedrivs i projektform vilket leder till att du lär dig projektmetodik och får god vana av att arbeta inom projekt samt projektledning.

De flesta lärarna på programmet är aktiva forskare så du får en utbildning på högsta nivå. Det finns också möjlighet att läsa delar av utbildningen vid något utländskt universitet.

Kurslitteraturen är till största delen på engelska medan undervisningsspråket kan vara svenska eller engelska. Skriftlig tentamen (prov) är den vanligaste examinationsformen. I många kurser finns också obligatoriska laborationer och projekt.

Som civilingenjör i teknisk fysik med materialvetenskap har du en god arbetsmarknad, både i Sverige och internationellt, med många möjliga karriärvägar. Löneläget är högt och enligt Sacos lönestatistik från 2022 ligger medellönen ingenjörer med inriktning mot materialteknik på ca 60 900 kr. Nio av tio som går ut programmet har hittat ett utbildningsrelevant jobb inom ett år och många får jobb där de utförde sitt examensarbete.

Se en film med några av våra nyutexaminerade civilingenjörer från programmet.

Arbetsmarknaden

Efter att ha läst teknisk fysik med materialvetenskap får du en djupare förståelse för material och kemi än vad andra program i teknisk fysik ger. Nästan alla teknikföretag behöver materialvetare. Arbetsgivare finns i alla branscher där material är viktiga. Efter utbildningen kan du komma att jobba på företag som arbetar med medicinska tillämpningar, elektronik, energilagring, energigenerering eller sensorer. Även bygg-, fordon-, verkstads- och förpackningsindustrin är stora arbetsgivare. Du kan arbeta med:

 • framställning och utveckling av material
 • forskning
 • produktutveckling
 • livscykelanalyser
 • innovativ affärsutveckling.

Teknikföretag behöver materialkunniga ingenjörer i många olika roller, inte sällan i ledande befattning. Du kan jobba som forskare och specialist eller som civilingenjör med brett kunnande. Du kan jobba med tillämpningen eller helheten, till exempel som projektledare. Utöver expertkunskaper ger programmet dig en bred ingenjörsutbildning som öppnar för karriärmöjligheter även inom andra områden på företag och organisationer.

Exempel på arbetsgivare i Sverige som är i behov av materialvetare:

 • Sandvik
 • Siemens
 • ABB
 • Alleima
 • Vattenfall
 • SCA
 • Combitech
 • Silex Microsystems
 • Thermo Fisher
 • SECO Tools
 • Scania

Det finns också många högteknologiska företag specialiserade på att använda avancerade material i sina produkter.

Läs mer om att jobba som ingenjör

Tidigare studenter

 • 94 procent har utbildningsrelevant anställning ett år efter examen.
 • 75 procent fick jobb under eller inom tre månader efter examen
 • 61 procent jobbar inom industri- och tillverkningsbranschen, 19 procent inom forskning, utveckling och utbildning och 8 procent arbetar som tekniska konsulter.

Se resultaten från vår enkät med tidigare studenter från programmet.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin