Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik

300 hp

Vill du ha stor frihet i din framtida yrkesroll, välj då Civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik! Programmet ger dig både breda och djupa kunskaper i matematik, fysik och teknik. Den stora friheten i val av kurser ger dig möjlighet till specialisering för att ta dig an framtidens teknik- och samhällsutmaningar. En vanlig karriärväg är att du börjar som specialist för att senare få en roll som exempelvis projektledare, forskningschef eller VD.

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Så länge människan utvecklar ny teknik kommer tekniska fysiker att efterfrågas. De finns på såväl teknik- och affärsföretag som forskningscentra. En teknisk fysiker hamnar ofta i en ledande position eller som specialist inom något teknikområde. Många arbetar dessutom inom helt andra områden än den specialisering som valts inom utbildningen och denna mångsidighet har möjliggjorts genom de goda och breda grundkunskaperna.

Programmet har tre inriktningar och inom dessa finns rekommenderade val av kurser, fördjupningsprofiler.

Beräkningsteknik

Fördjupningsprofilerna tillämpad beräkningsteknik/matematik är specialiseringar inom datorsimulering som är ett av de absolut viktigaste ingenjörsverktygen. Det används exempelvis för beräkningar på stora mängder klimatdata, mekaniska system eller strålbehandling/dosplanering. En annan fördjupningsprofil är artificiell intelligens vilken också inkluderar en specialisering inom programmering och bildanalys. Kunskap om artificiell intelligens efterfrågas idag inom i stort sett alla yrkesroller för civilingenjörer.

Inbyggda system

Inriktningen inbyggda system ger en specialisering inom elektronik, reglerteknik, data och intelligent signalbehandling. Det är kunskap som efterfrågas inom i stort alla tekniksektorer. Utvecklingen inom trådlös kommunikation och halvledarteknik går fort och har revolutionerat området för ”smarta” tekniklösningar. Tekniska fysikers kombinationer av kompetenser ger unika möjligheter att både förstå begränsningarna och vidareutveckla systemen.

Tillämpad fysik

Det här är inriktningen för dig som vill tillämpa fysik för att lösa de stora samhällsutmaningarna. En av profilerna är hållbar energiteknik som till exempel innehåller kurser med fördjupningar inom solceller, vindkraft och batteriteknik. Den andra profilen är kvantteknologi som delvis är en mer teoretisk fördjupning i fysik och delvis fördjupar sig i den senaste teknikutvecklingen.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

Under de första tre åren bygger du en stadig grund i matematik, klassisk fysik, elektroteknik och datavetenskap (data/IT). Du får fördjupa dig inom dessa grundläggande ämnen vilket ger dig en gedigen baskunskap inför valet av specialisering. Du lär dig även de beräkningsmetoder du behöver för att förstå och tillämpa teorierna. Denna kompetens gör att tekniska fysiker är väl förberedda att ta sig an nya och framtida teknik- och samhällsutmaningar.

I programmet varvas traditionell undervisning som föreläsningar och lektioner med olika typer av projektkurser där du fördjupar dig i kursinnehållet samt tränar dig i att skriva rapporter och presentera resultaten muntligt. Många studenter väljer att studera tillsammans i grupp även i teoretiska ämnen och Ångströmlaboratoriet sjuder av studentaktivitet under dagarna.

Inför fjärde året kan du välja mellan de tre inriktningarna:

  • tillämpad fysik
  • beräkningsteknik
  • inbyggda system

Under fjärde och femte året specialiserar du dig som förberedelse för arbetslivet som civilingenjör. Du fortsätter samtidigt bredda din kompetens och det finns ett mycket stort antal valbara kurser. För de som inte väljer att följa en rekommenderad fördjupningsprofil är det i praktiken möjligt att utforma en unik profil i din examen.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Ämnesfördelning inom programmet

År 1–3

År 4–5

Studera utomlands

Det finns stora möjligheter att studera i Nordamerika, Europa, Asien eller Oceanien under en termin eller ett läsår. I de flesta fall kan kurser du läser under utbytestiden tillgodoräknas mot obligatoriska eller valbara kurser. Det finns stipendier att söka för utbytesprogram och Uppsala universitet har avtal med ett stort antal universitet runt om i världen.

En civilingenjör förväntas kunna hålla många bollar i luften och anpassa sig till nya situationer. Detta krävs också under utbildningen då du oftast läser tre kurser parallellt. Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, handledda laborationer, samt projekt med handledning. Du möter en kompetent lärarkår där de flesta är aktiva forskare, många med bakgrund som tekniska fysiker.

Examination på de olika kurserna sker oftast genom inlämningsuppgifter, projektarbete och skriftliga tentamina. I flera av kurserna erbjuds så kallade duggor, som ger dig möjlighet att testa dina kunskaper kontinuerligt under kursens gång. En dugga kan ge poäng att ta med till tentamen.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete, där du använder dina kunskaper på en större, självständig arbetsuppgift. Institutioner, näringsliv och forskningsinstitut bidrar med förslag på uppgift, handledning och utrustning. Examensarbetet leder i många fall till en första anställning eller en forskarutbildning.

Teknisk fysik har en aktiv studentförening som är med och påverkar och övervakar utbildningens kvalitet.

Kombinationen av spetskompetens och bred teknisk överblick gör tekniska fysiker hett eftertraktade på arbetsmarknaden. Efter utbildningen kan du arbeta för företag och institut med teknisk verksamhet, ofta inom forskning och utveckling, såväl som inom andra områden, exempelvis bank-, finans- eller försäkringsbranschen. En del väljer att komplettera med att ta en doktorsexamen och andra att starta egna bolag. Många får en roll som chef eller får annat ledningsansvar under sin karriär.

Utbildningen är internationellt gångbar vilket ger dig goda möjligheter till jobb utomlands.

Bland arbetsgivarna med flest anställda tekniska fysiker från Uppsala universitet finns:

  • Ericsson
  • Uppsala universitet
  • Saab
  • ABB
  • Scania
  • Sandvik
  • AFRY.

Det är även många som arbetar inom små, och ofta nystartade, bolag. De vanligaste yrkesrollerna för tekniska fysiker är: chef, konsult, företagsledare, mjukvaruutvecklare samt olika specialist- och forskarroller.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin