Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

300 hp

Vill du vara med och påverka den snabba teknologiska förändringen i en positiv riktning för hela samhället? Vill du kunna förstå, förklara och nyttja samspelet mellan teknik och samhällsutveckling, samt se var människan och miljön står i detta, i en värld som ställer helt nya krav på vårt framtida samhällssystem? Välkommen till ett unikt framtidsinriktat civilingenjörsprogram med blicken riktad mot de stora frågorna!

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 100 %, Campus, Svenska

Programmet står på tre ben:

  • humaniora och samhällsvetenskap
  • gedigen ingenjörsvetenskap
  • teknisk profilering

Du studerar allt ifrån filosofi och samhällsgeografi till statistisk maskininlärning och (AI), samt matematiska modeller av olika slag. Du profilerar dig dels inom teknik, dels inom humaniora och samhällsvetenskap. Programmets tekniska profilering är på infrastruktursystem inom till exempel energi och eldistribution eller informationsteknologi (IT) och artificiell intelligens (AI). Oavsett profilering studerar du också säkerhetsfrågor, riskanalyser, samt människa-teknik-organisation.

Förutom studier i teknik och naturvetenskap studerar du tekniken utifrån ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt perspektiv, det så kallade STS-perspektivet - system i teknik och samhälle. Du studerar inte bara hur tekniken konstrueras och fungerar, utan också samspelet mellan teknikutveckling/teknikanvändning och samhället i stort, samt deras påverkan på varandra, där miljö, ekonomi och kultur spelar stor roll.

Examen

Programmet leder till en civilingenjörsexamen (Master of Science in Engineering).

Programmet bygger till stor del på grupp- och projektarbeten som oftast genomförs på företag, både stora och små. Dessutom ingår ett antal större projektkurser i programmet. I slutet av årskurs tre gör du ett tekniskt projektarbete ofta i samarbete med företag, inom din valda profil, som leder till teknisk kandidatexamen.

I slutet av årskurs fyra skriver du en kandidatuppsats inom ett av de humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnena (företagsekonomi, kulturgeografi, filosofi, ekonomisk historia, idé- och lärdomshistoria). I årskurs fem avslutar du din utbildning med ett tekniskt examensarbete, oftast ute på ett företag. Vidare finns valbara projektkurser att läsa under programmets gång inom olika infrastruktursystem.

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Se ämnesöversikten på programmet.

Studera utomlands

Du får stora möjligheter att läsa en del av din utbildning utomlands. Mer än 50 % av programmets studenter utnyttjar de möjligheter till utlandsstudier som programmet och universitet erbjuder. På utbytet lär du dig mer om andra kulturer och synsätt, samtidigt som du fördjupar dig i olika ämnen som är kopplade till programmet. Du kan studera på välkända och ansedda universitet i alla världsdelar. Du kan läsa kurser inom både teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Vissa studenter väljer att göra sin uppsats inom humaniora och samhällsvetenskap utomlands.

Programmet har en medveten pedagogisk mångfald, med både traditioner och nytänkande inom undervisning och examination från såväl humaniora och samhällsvetenskap som från teknik och naturvetenskap. En betydande del av utbildningen bedrivs i seminarieform där du tränas i att arbeta i grupp, tänka kritiskt och att kunna framföra dina synpunkter.

Du arbetar i olika projekt och gör fallstudier ute på företag. På en rad kurser har du traditionella undervisningsformer som föreläsningar, lektioner och laborationer, men även där är fokus på grupparbete. Varje årskurs innehåller studiebesök och gästföreläsningar.

Programmets studenter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden. Över 90 % har redan kvalificerade arbeten innan de tar ut examen. De flesta arbetar inom olika konsultbolag inom antingen IT eller energiområdet, men även på företag inom samhällsbyggnad och infrastruktur, bank, finans och försäkringar samt fordonsindustrin. De vanligaste rollerna är konsult och projektledare.

Många kommer in på kända internationella företags traineeprogram i hård konkurrens med sökanden från andra program, och kompletterar därmed ytterligare utbildningens bredd, med bred översyn och förståelse för hela företagets verksamhet.

Andra startar egna företag, ofta utifrån det egna examensarbetet på programmet, och vissa väljer att gå vidare inom forskning på olika lärosäten både inom Sverige och utomlands.

Karriärstöd

Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd aktiviteter som förbereder dig för arbetslivet.

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin