Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

300 hp

Studieplan, TST2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TST2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 24 januari 2017
Diarienummer
TEKNAT 2016/123

Termin 1

Period 1

För studenter som är antagna till senare del av program finns möjlighet att läsa en mindre introduktionskurs: 5LH225 Introduktion till system i teknik och samhälle, 5 hp

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

1MS926 kan ej medräknas i examen tillsammans med 1MS026.

Period 4

Termin 5

Följande kurser årskurs 3 passar inom:

Profilering mot IT-system: 1DL210, 1MD031, 1DL301 och 1DT066.

Profilering mot energisystem: 1FA401 och 1TE064.

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle, 15 hp.

En kurs Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle är obligatorisk för examen.

Termin 7

Följande kurser årskurs 4 passar inom:

  • Profilering mot IT-system: 1DL360, 1DT072 och 1MD000.
  • Profilering mot energisystem: 1TE754 och 1GV334.

Uppsatsförberedande fördjupningskurs samt Uppsats STS är obligatoriska kurser inom ett av de hum/sam ämnen som är uppräknade nedan. Studenten skriver normalt uppsats inom samma ämne som läses i den uppsatsförberedande fördjupningskursen.

Kurserna ges fördelade på 5 hp period 1 och 5 hp period 2.

Period 1

Period 2

Termin 8

En av kurserna Uppsats STS är obligatorisk inom programmet. Kurserna ges fördelade på 5 hp period 3 och 10 hp period 4.

Period 3

1MS026 kan ej medräknas i examen tillsammans med 1MS926.

Period 4

Termin 9

Följande kurser årskurs 5 passar inom:

  • Profilering mot IT-system: 1DL251,
  • Profilering mot energisystem: 1TE037.

Period 1

1DL251 kan räknas in i HUM/SAM-blocket.

1TE061 och 1DL251 kan inte ingå in i civilingenjörsexamen i system i teknik och samhälle tillsammans.

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp (ej platsgaranti)

Tillvalskurser:

Period 1

Kurserna 2NE930, 1FA410 och 1TE056 börjar i period 1 men fortsätter in i period 2.

Period 1

Period 2

Period 3

Geografiska informationssystem II, 5 hp (TE0008 SLU)

Huvudområde(n) med fördjupning: Teknik AXX

Kurs 1TE038 och 1TE043 börjar i period 3 men fortsätter in i period 4.

Period 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin