Reglerteknik II

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1RT495

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Om kursen

Kursen är en fortsättningskurs i vilken såväl tidskontinuerliga som tidsdiskreta linjära system behandlas. I kursen ingår sampling av tidskontinuerliga system liksom en introduktion till tidsdiskreta system. Stokastiska processer introduceras som modeller för störningar, och med detta som grund introduceras Kalmanfiltret som ett verktyg för skattning och prediktion. Baserat på detta presenteras sedan LQ/LQG samt MPC som exempel på optimala regulatorer.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin