Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MD031

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Om kursen

Grundläggande kurs i gränssnittsprogrammering. Kursen ger inblick i och praktisk erfarenhet av att skapa gränssnitt till IT-system för organisationer. Kursen ger även en introduktion till de teoretiska grunderna i människa-datorinteraktion och gränssnittsdesign som utgår från användbarhetsprinciper.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin