Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv

5 hp

Litteraturlista, Grundnivå, 1MD031

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Kompletterande Internet-artiklar kommer att tillhandahållas under kursen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin