Säkra datorsystem I

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DT072

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

I denna kurs tas tekniska aspekter på datasäkerhet upp. Grundläggande principer och teoretiska modeller för säkerhet, som identifiering, äkthet, åtkomstkontroll och informationsflödeskontroll behandlas. Ett mål i kursen att utveckla en förmåga att kunna identifiera svagheter och styrkor i olika sätt att hantera datasäkerhet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin