Säkra datorsystem I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT072

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT072
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 november 2014
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive minst 15 hp i matematik och 30 hp i datavetenskap inklusive datorarkitektur, operativsystem och datakommunikation alternativt 120 hp inom Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle inklusive Distribuerade informationssystem. En fortsättningskurs i programmering.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara grundläggande begrepp, teorier och principer för säkerhet i datorsystem, såsom identifiering, autenticitet och åtkomstkontroll
  • förklara principer för attacker och skyddsmekanismer inom olika aspekter av datorsystem, såsom operativsystem, programvara, nätverk och webbaserade system
  • identifiera styrkor och svagheter i säkerheten för datorsystem
  • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet

Innehåll

Kursen fokuserar på praktiska aspekter av säkerhet för bl.a. operativsystem, programvara, nätverk och webbaserade system. Grundläggande begrepp såsom identifiering, äkthet, och åtkomstkontroll. Principer för attacker och skyddsmekanismer.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, uppgifter.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig redovisning samt genom tentamen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin