Säkra datorsystem I

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DT072

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Pfleeger, Charles P.; Pfleeger, Shari Lawrence.; Margulies, Jonathan., Security in computing, Fifth edition., Upper Saddle River, NJ, Prentice Hall, [2015]Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin