Säkra datorsystem I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DT072

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DT072
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 18 mars 2010
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive minst 30 hp i datavetenskap inklusive operativsystem och matematik 20 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för betydelsen av grundläggande begrepp såsom t.ex. identifiering, äkthet, åtkomstkontroll och informationsflödeskontroll, för säkerheten i datorsystem samt förklara grundläggande teorier och principer för dessa
  • förklara några teoretiska modeller för säkerhet
  • identifiera styrkor och svagheter i säkerheten för datorsystem

Innehåll

Tekniska aspekter på datasäkerhet. Grundläggande principer och teoretiska modeller för säkerhet, som identifiering, äkthet, åtkomstkontroll och informationsflödeskontroll.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer, uppgifter.

Examination

Kursen examineras kontinuerligt genom muntlig och skriftlig redovisning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin