Säkra datorsystem I

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DT072

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

Alternativ kursbok (fungerar ej för Säkra datorsystem II)

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin