Finansiella derivat

7,5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1MA209

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 50 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Diffusionsprocesser, stokastisk integration och Itos formel. Arbitrage-teori i kontinuerlig tid. Black-Scholes ekvation för prissättning av finansiella instrument. Feynman-Kacs representationsformel. Riskneutral värdering och hedging. Fullständiga och ofullständiga marknader. Tillämpningar på finansiella instrument såsom optioner, terminer, swappar, ränte- och valutaderivat.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin