Informationsutvinning II

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL460

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Inom informationsutvinning (data mining) studeras effektiva metoder för att hitta intressanta mönster i stora datamängder. Tillämpningar hittas bland annat inom bioteknik, telekom, handel, internet. Kursen introducerar avancerade metoder inom web-informationsutvinning och sökmotorer, spatial och temporal informationsutvinning såsom klusteranalys och avancerad klustring, strömbaserad informationsutvinning och sekventiell associationsanalys. Avancerad associationsanalys, metoder för storskalig informationsutvinning, introduktion till "outlier analysis", metoder för att bevara integritet vid informationsutvinning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin