Informationsutvinning II

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DL460

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Tan, Pang-Ning; Steinbach, Michael; Kumar, Vipir, Introduction to Data Mining, 1st or international edition, Addison-Wesley, 2006Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin