Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1DL251

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska

Våren 2025 Våren 2025, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Ett programmeringsprojekt omfattar mycket mer än programmering. Det omfattar även kravhantering, design, testning, och underhåll. En professionell produkt har högre krav på sig än ett garagehack. Varje projekt följer en process, som beskriver vem gör vad, och när, och vilka regler gäller för säkerställa kvaliteten. Kursen handlar om hela processen, "från ax till limpa".

En enkel process är vattenfallsmodellen, där processen går i en riktning som ett vattenfall. Mer avancerade processer gör inte allt på en gång: det blir virvlar i vattenfallet, eller flera vattenfall bredvid och efter varandra. Vi tittar lite extra på system som har extra höga krav på säkerhet och tillförlitlighet. Mycket kan tillämpas även på andra projekt. I kursen studeras olika utvecklingsprocesser och ledning av mjukvaruprojekt.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin