Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DL251

Det finns en senare version av litteraturlistan.

Huvudgrupp 1

  • Sommerville, Ian, Software engineering, 9. ed., International ed., Harlow, Addison-Wesley, cop. 2011Obligatorisk

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin