Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling

5 hp

Litteraturlista, Avancerad nivå, 1DL251

Huvudgrupp 1

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin