Innovationsledning

5 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1TE736

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska Ges endast inom program

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Engelska För utbytesstudenter

Om kursen

Kursen ger dig en både djup och bred insikt i innovationsledning i det etablerade företaget. Vi kommer att studera de problem och möjligheter som innovationer innebär för företag i olika branscher och med olika typer av förutsättningar och möjligheter. Vi närmar oss problemet både från den teoretiska forskningslitteraturen samt den praktiska verkligheten genom relevanta gästföreläsningar från näringslivet.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin