Kärnkraft - teknik och system

10 hp

Kurs, Avancerad nivå, 1FA410

Hösten 2023 Hösten 2023, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Hösten 2024 Hösten 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska

Om kursen

Reaktorfysik, neutroninducerade kärnreaktioner, biologiska effekter av strålning, reaktordesign och materialval, grunderna för olika reaktortyper, termohydraulik, komponenter i kärnkraftssystem, kärnkraftens ekonomi, avfallshantering, reaktorsäkerhet, kärnkraftsolyckor, avfallshantering, riskbedömning, kärnkraften i världen, kärnvapen och kärnämneskontroll.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin