Tillämpad statistik

5 hp

Kurs, Grundnivå, 1MS926

Våren 2024 Våren 2024, Uppsala, 33 %, Campus, Svenska Ges endast inom program

Om kursen

Denna kurs kan ses som en fortsättning på kursen Sannolikhet och statistik. Vi går noggrannare in på parameterskattning, speciellt maximum likelihood. Begreppet statistisk test introduceras. Vidare diskuterar vi icke-parametriska statistiska metoder (som är metoder där man inte förutsätter att data kommer från en viss fördelning). Slutligen går vi igenom multipel linjär regressionsanalys (man har en responsvariabel och flera förklarande variabler).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin