Civilingenjörsprogrammet i system i teknik och samhälle

300 hp

Studieplan, TST2Y

Det finns en senare version av studieplanen.
Kod
TST2Y
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 10 mars 2015
Diarienummer
TEKNAT 2014/45

Termin 1

Period 1

Period 2

Termin 2

Period 3

Period 4

Termin 3

Period 1

Period 2

Termin 4

Period 3

Period 4

Termin 5

Period 1

Period 2

Termin 6

Period 3

Period 4

Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle, 15 hp.

(En kurs Självständigt arbete är obligatorisk inom programmet).

Termin 7

En av kurserna Uppsatsförberedande fördjupningskurs är obligatorisk inom programmet. Kurserna ges fördelade på 5 hp period 1 och 5 hp period 2.

Period 1

Period 2

Termin 8

En av kurserna Uppsats STS är obligatorisk inom programmet. Kurserna ges fördelade på 5 hp period 3 och 10 hp period 4.

Period 3

Period 4

Termin 9

Period 1

1DL250 kan räknas in i HUM/SAM-blocket.

1TE061 och 1DL250 kan inte ingå in i civilingenjörsexamen i system i teknik och samhälle tillsammans.

 

Period 2

Termin 10

Entreprenörskolan i Uppsala, 60 hp (ej platsgaranti)

Tillvalskurser:

Period 1

Kurserna 2NE930, 1FA410 och 1TE056 börjar i period 1 men fortsätter in i period 2.

Period 1

Period 2

Period 3

Kurs 1TE038 börjar i period 3 men fortsätter in i period 4.

Period 4

* Obligatorisk

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin